RAPORT

Wojna na Ukrainie

Na mandacie nie będzie adnotacji o punktach karnych

Od 17 września 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia przez policję ewidencji (fot. arch.PAP/Darek Delmanowicz)
Od 17 września 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia przez policję ewidencji (fot. arch.PAP/Darek Delmanowicz)

Wkrótce pojawi się nowy wzór odcinka C formularza mandatu karnego, jaki policjant wręczy ukaranemu kierowcy. W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w Wykazie prac Prezydium RM opublikowano właśnie projekt rozporządzenia premiera zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

2 tys. za jazdę pod prąd korytarzem życia na S7

Mandaty w wysokości 2 tys. zł otrzymali kierowcy, którzy utworzony na trasie S7 korytarz życia wykorzystali, aby zawrócić i ominąć korek powstały w...

zobacz więcej

„Minister spraw wewnętrznych i administracji proponuje w nim nowy wzór formularza mandatu karnego – bez liczby tzw. punktów karnych. Projektowane rozporządzenie przewiduje określenie nowego wzoru formularza druku mandatu karnego w związku z wejściem w życie ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany kodeksu wykroczeń z 1971 r. w obszarze wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Gazeta podkreśla, że projektowana nowela rozporządzenia prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ma charakter porządkujący. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. – Prawo o ruchu drogowym.

„Obecnie obowiązujący wzór formularza wykorzystywany do nakładania mandatów karnych nie zawiera nowych podstaw prawnych” – podano.

Jak informuje „Rz”, zachodzi potrzeba nadania nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia określającemu wzór formularza mandatu karnego. Przypomina, że od 17 września 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia przez policję ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

„W ocenie projektodawcy ze względu na wprowadzenie szeregu formalnych i technicznych rozwiązań ułatwiających zainteresowanym kierowcom dostęp do informacji o popełnionych przez nich naruszeniach, aktualnie nie ma uzasadnienia utrzymywania obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego” – czytamy.

Dodano, że proponuje się w związku z tym rezygnację z obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej