RAPORT

Wojna na Ukrainie

Prezes TK do marszałka Senatu: Nie wezmę udziału w posiedzeniu Izby

Julia Przyłębska (fot. arch. PAP/Marcin Bielecki)
Julia Przyłębska (fot. arch. PAP/Marcin Bielecki)

Podtrzymuję wyrażone w ubiegłych latach stanowisko; „kierując się koniecznością ochrony TK przed (...) publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji” nie wezmę udziału w posiedzeniu Izby poświęconym informacji o działalności TK w 2020 r. – napisała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska do marszałka Senatu.

„Mówią, że jesteśmy młodą demokracją. To nieprawda”. Julia Przyłębska o Konstytucji 3 maja [WIDEO]

Ta konstytucja, mimo że obowiązywała bardzo krótko, była punktem odniesienia, pozwoliła przetrwać zabory i dawała narodowi polskiemu nadzieję, że...

zobacz więcej

W środę i czwartek odbywa się posiedzenie Senatu, podczas którego zaplanowane jest m.in. omówienie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r.

W piśmie skierowanym do marszałka Tomasza Grodzkiego prezes Przyłębska napisała: „W odpowiedzi na zaproszenie na najbliższe posiedzenie Senatu RP uprzejmie informuję, że podtrzymuję wyrażone w ubiegłych latach stanowisko”.

„Kierując się koniecznością ochrony Trybunału przed naruszającym podstawy państwa prawa publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji, również przez część przedstawicieli władzy ustawodawczej, nie wezmę udziału w planowanym na 29 czerwca 2022 r. posiedzeniu Senatu RP poświęconym przedłożonej Marszałkowi Senatu w dniu 27 grudnia 2021 r. Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2020 r.” – napisała prezes TK.

Podkreśla jednocześnie, że przedkładając 27 grudnia tę informację Senatowi prezes TK zrealizowała obowiązek wynikający z ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

„Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż rzeczową merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem Trybunału z udziałem części przedstawicieli władzy ustawodawczej Senatu zastępują często niemające precedensu ataki na TK i sędziów Trybunału. Styl debaty naruszał niejednokrotnie nie tylko rudymenty prawa, ale także kanon kultury rozmowy” – oceniła w piśmie prezes.

Przyłębska: Wszyscy sędziowie TK wybrani zgodnie z prawem

Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani zgodnie z obowiązującym prawem; nigdy nie było i nie ma podstaw prawnych do badania...

zobacz więcej

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki na briefingu przed posiedzeniem Senatu poinformował m.in., że na rozpoczętym w środę posiedzeniu senatorowie wysłuchają informacji o działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r. Poinformował zarazem, że prezes TK Julia Przyłębska zapowiedziała, iż nie stawi się w Senacie w związku z tym punktem.

– Chciałbym z ubolewaniem stwierdzić, że pan prezes Przyłębska po raz kolejny odmawia przyjścia na posiedzenie plenarne Senatu, zasłaniając się tym, że poziom dyskusji jej nie odpowiada. Problem jest w tym, że nie może tego ocenić, bo nigdy nie była w tej kadencji na posiedzeniu Senatu – powiedział Grodzki.

– Jestem zdziwiony dziwaczną argumentacją pani prezes – dodał.

Zdaniem marszałka postawa prezes TK jest sprzeczna z art. 10 konstytucji, który mówi o współdziałaniu władz.

– Zamierzam podjąć bardziej stanowcze kroki w tej materii i proszę media, aby zwróciły uwagę, że tego rodzaju postępowanie organu konstytucyjnego wobec innego organu konstytucyjnego nie jest postępowaniem właściwym – mówił marszałek Senatu.

Prezes TK odnosi się do ataków na Trybunał. Wiele ma ich na koncie sam marszałek Senatu

„Dopuszcza się do deprecjonowania pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego, kwestionuje status prawny sędziów Trybunału. Styl debaty narusza...

zobacz więcej

Nie odpowiedział, jakie to „stanowcze kroki” zamierza podjąć. Powiedział jedynie, że „tolerowanie tego powoli się kończy”.

– Zamierzam doprowadzić do tego, żeby przedstawiciel CBA, bo jego też to dotyczy, a także przedstawiciel Trybunału Konstytucyjnego stawiał się na posiedzeniu Senatu, gwarantując oczywiście należytą kulturę dyskusji – mówił.

Zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK „prezes Trybunału przedkłada corocznie Sejmowi oraz Senatowi informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału”.

W kolejnym przepisie dodano, że nad tą informacją w Sejmie i Senacie nie przeprowadza się głosowania.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej