RAPORT

Wojna na Ukrainie

To jeden z najistotniejszych czynników rozwoju dzieci

Sen wpływa na rozwój dzieci (fot. Shuttesrtock)
Sen wpływa na rozwój dzieci (fot. Shuttesrtock)

Występowanie zdrowego snu w danej społeczności jest najważniejszym predyktorem szans dzieci na pozytywny rozwój i sukces – wynika z analizy przedstawionej podczas konferencji SLEEP 2022 w Charlotte w Północnej Karolinie, zorganizowanej przez Associated Professional Sleep Societies.

Poznano idealną długość snu. Zbyt krótki lub zbyt długi sen to ryzyko groźnych chorób

Idealna długość snu w ciągu nocy wynosi od sześciu do ośmiu godzin – pokazuje analiza badań z udziałem ponad miliona dorosłych osób. Krótszy lub...

zobacz więcej

Naukowcy połączyli dane dotyczące zdrowego snu w danej społeczności, zebrane przez Centers for Disease Control and Prevention, z danymi z Child Opportunity Index, który zawiera wskaźniki dotyczące edukacji, zdrowia i środowiska oraz zasobów i warunków społecznych, i ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój dzieci.

Jak wykazała analiza, spośród różnych wskaźników zdrowotnych zdrowy sen był najsilniejszym predyktorem szansy dla dzieci z danej społeczności (neighborhood), stanowiąc 57,2 proc wariancji w globalnym wyniku Child Opportunity Index. Ponadto zdrowie snu na poziomie społeczności było najbardziej znaczącym predyktorem każdego indywidualnego składnika indeksu możliwości dzieci, na który składają się wyniki dotyczące edukacji, zdrowia i środowiska oraz czynników społecznych i ekonomicznych.

Zobacz także: Sen stanowi fundament zdrowego trybu życia


– Najbardziej zaskakującą rzeczą, jaką odkryliśmy w tym badaniu, było to, że nie tylko zdrowy sen w danej okolicy było silnym predyktorem każdego elementu, który składa się na wskaźnik możliwości dzieci, ale też był to najważniejszy predyktor w porównaniu z innymi wskaźnikami zdrowia społeczności – powiedziała główna autorka Suzanne Gorovoy, doktor psychologii i adiunkt naukowy w dziedzinie medycyny behawioralnej snu na University of Arizona College of Medicine.

Zarywasz noce i niedosypiasz? Zmień to, bo grozi ci choroba Alzheimera

Młodość to czas na sen – wynika z badań. Niewystarczająca ilość snu w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości prowadzi do szybszego rozwoju...

zobacz więcej

Dane CDC obejmowały populację każdego obwodu spisowego, a także szacowany przez spis odsetek populacji w każdym z tych obwodów, która przespała co najmniej siedem godzin. Inne oceniane wskaźniki zdrowotne obejmowały dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, rutynowych działań medycznych lub stomatologicznych w ciągu ostatniego roku, badania kontrolne, badania profilaktyczne osób starszych, aktywność w czasie wolnym, mammografię, badanie cytologiczne oraz występowanie chorób i zachowań takich jak zapalenie stawów, upijanie się, nadciśnienie tętnicze i palenie.

Child Opportunity Index to indeks zasobów i warunków sąsiedzkich, które pomagają dzieciom rozwijać się w zdrowy sposób. Łączy na poziomie danej okolicy dane z 29 wskaźników które pomagają dzieciom rozwijać się w zdrowy sposób w jeden złożony wskaźnik.

Uzyskane wyniki sugerują, że wysiłki na rzecz zdrowia publicznego dotyczące zdrowego snu mogą na poziomie społeczności przynosić nieproporcjonalnie dużą korzyść, pomagając dzieciom w zdrowym rozwoju.

– Kiedy dzielnice były badane pod kątem odsetka dzieci, który ma zalecaną ilość snu, a także poziomów innych wskaźników, sen przewyższał je wszystkie pod względem zdolności do przewidywania wskaźnika możliwości dzieci w tej okolicy – zaznaczyła Gorovoy.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
– Zdrowy sen pokrywał się z ogólnym wskaźnikiem w ponad 50 proc. Oznacza to, że zdrowy sen w danej okolicy jest niezwykle silnym wskaźnikiem zdolności tej dzielnicy do zapewnienia dobrych doświadczeń edukacyjnych, zdrowego i bezpiecznego środowiska oraz wsparcia społecznego – wskazała badaczka z University of Arizona College of Medicine.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej