RAPORT

Wojna na Ukrainie

Przedstawiciel prezydenta o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

W Sądzie Najwyższym ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej (fot. Shutterstock)
W Sądzie Najwyższym ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej (fot. Shutterstock)

W uchwalonej przez Sejm noweli ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały wszystkie kluczowe elementy, które zawierał projekt prezydenta Andrzeja Dudy – ocenił szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot.

Sejm uchwalił w czwartek zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Nowela przewiduje też procedurę „testu bezstronności i niezawisłości sędziego”.

Za nowelizacją głosowało 231 posłów, przeciw było 208, 13 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Nowelizacja zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodnie z nią sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku.

KPO. Ursula von der Leyen wybiera się do Polski

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce 2 czerwca, jeśli do tego czasu zostanie zakończona procedura...

zobacz więcej

W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei przewidziany w noweli „test bezstronności i niezawisłości sędziego” ma dać każdemu obywatelowi, jak wskazywał prezydent, prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności ma mieć prawo złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Przed uchwaleniem całej nowelizacji posłowie przyjęli 15 poprawek zgłoszonych głównie przez klub Prawa i Sprawiedliwości podczas drugiego czytania i pozytywnie zaopiniowanych przez sejmową komisję sprawiedliwości. Na mocy jednej z przyjętych znaczną większością głosów poprawek z nowelizacji wykreślono preambułę.

Odrzucono kilkadziesiąt poprawek i wniosków mniejszości zgłoszonych przez opozycję.

W nowelizacji nie znalazły się jednak ostatecznie zapisy, które miały przywrócić możliwość przeprowadzania „testu niezawisłości i bezstronności sędziego” w stosunku do już zapadłych, prawomocnych orzeczeń. Zakładały one możliwość składania w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wniosków, że zapadłe prawomocne orzeczenie zostało wydane z naruszeniem standardu niezawisłości i bezstronności.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej