RAPORT

Wojna na Ukrainie

Ósmoklasiści piszą egzaminy z języków obcych

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej (fot. PAP/Lech Muszyński)
Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej (fot. PAP/Lech Muszyński)

W czwartek o godz. 9.00 rozpoczął się pisemny egzamin z języka obcego – trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, a w środę z matematyki.

„Dzięki uchodźcom przybędzie nam nawet dodatkowy rocznik urodzeń”

To osoby w młodym wieku, mające i mogące mieć jeszcze więcej dzieci. Może się zdarzyć, że dzięki nim przybędzie nam nawet dodatkowy rocznik urodzeń...

zobacz więcej

Do egzaminu przystąpiło ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w czwartek przed rozpoczęciem egzaminu z języka obcego, pytany, czy do CKE dotarły sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu, odpowiedział, że „wszystko jest w porządku”.

Egzamin z języka obcego potrwa 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 135 minut.

Rusza egzamin ósmoklasisty. Zdaje go ponad pół miliona uczniów

Dziś pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski. W tym roku do egzaminów podchodzi 500 tys. uczniów z ostatnich klas szkół...

zobacz więcej

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów – 97,5 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminów z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Wśród zdających egzamin uczniów, będących obywatelami Ukrainy, największa grupa – 73,7 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Deklaracje przystąpienia do egzaminu z tego języka złożyło 25,3 proc. uczniów obywateli Ukrainy. Deklaracje przystąpienia do egzaminów z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) złożył łącznie 1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych do egzaminu ósmoklasisty uczniów obywateli Ukrainy.

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dostosowania na egzaminie. W arkuszach egzaminacyjnych z języków obcych instrukcje i polecenia do zadań mają przetłumaczona na język ukraiński. Rozwiązania zadań, w zależności od polecenia, mogą zapisywać w zdawanym języku obcym lub w języku ukraińskim. Czas rozwiązywania arkusza z języka obcego – w odróżnieniu od czasu, jaki mieli na rozwiązanie arkusza z języka polskiego – nie będzie wydłużony.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Na pierwszy ogień język polski

Rozprawka o tym, że z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności lub opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów lektury obowiązkowej – takie tematy...

zobacz więcej

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 1 lipca br. Tego samego dnia uczniowie będą mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później – 8 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13–15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej