RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Związkowe święto – XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda (fot. PAP/Rafał Guz)
Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda (fot. PAP/Rafał Guz)

Najnowsze

Popularne

Już w czwartek w Zakopanem rozpocznie się jubileuszowy XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Weźmie w nim udział 300 delegatów z całej Polski oraz 200 gości, w tym najważniejsi przedstawiciele państwa. KZD to najważniejsza władza stanowiąca w NSZZ „Solidarność” i prawdziwe święto demokracji.

Dwie podwyżki pensji minimalnej w 2023 r. Propozycja związków już na stole

Rok 2023 będzie nietypowym rokiem dla wielu pracowników. Poza negatywnymi perturbacjami związanymi z wysoką inflacją i gospodarczymi skutkami wojny...

zobacz więcej

Uczestnikami zjazdu są delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regiony, a ilość mandatów przypadająca poszczególnym regionom odpowiada proporcjonalnie liczbie członków Związku. Część mandatów rozdzielania jest pomiędzy zarządy regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych, mandat otrzymuje również przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Do najważniejszych kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy m.in. uchwalenie Statutu, ogólnego programu działania Związku, wybór przewodniczącego Komisji Krajowej, członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustalanie wysokości składki członkowskiej, a także podejmowanie uchwał i decyzji wiążących dla wszystkich władz jednostek organizacyjnych i członków Związku.

Zasiać zamęt w krajach socjalistycznych


Pierwszy, historyczny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbył się w dwóch turach: 5-10 września oraz 26 września – 7 października 1981 r. w hali „Olivia” w Gdańsku. W wydarzeniu wzięło udział niemal 900 delegatów, a zjazd nazywany był pierwszym prawdziwie wolnym parlamentem od 1939 r.

„Solidarność” do właścicieli Auchan: Przestańcie wspomagać Putina!

Francuska sieć handlowa Auchan, należąca do spółki holdingowej Association Familiale Mulliez, będącej właścicielem jeszcze takich sieci jak Leroy...

zobacz więcej

Do najważniejszych punktów należał wybór przewodniczącego związku (wygrał Wałęsa zdobywając 55 proc. głosów i wyprzedzając Andrzeja Gwiazdę, Mariana Jurczyka, Jana Rulewskiego), a także uchwalenie „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Dokument skierowany został do robotników z Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego. – Jako pierwszy, niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach, jesteśmy autentyczną, 10-milionową organizacją pracowników, powołaną w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą się mogli spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń – napisali związkowcy do robotników z uciskanych przez komunistów krajów.

Posłanie wywołało wielkie poruszenie wśród władz PRL i Moskwy, bowiem zostało uznane za mieszanie się „Solidarności” w wielką politykę. – To niebezpieczny i prowokacyjny dokument. Słów w nim niewiele, lecz wszystkie biją w jeden punkt. Jego autorzy chcieliby posiać zamęt w krajach socjalistycznych, zdopingować grupki różnego rodzaju odszczepieńców – stwierdził ówczesny przywódca Związku Sowieckiego Leonid Breżniew na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR.

Święto w trudnych czasach


– Tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów jest nie tylko wielkim związkowym świętem. Nie tylko odbywa się w czasie niespotykanych w naszej najnowszej historii wydarzeń – ogólnoświatowej pandemii i wojny za naszą wschodnią granicą. Jest też czasem wyzwań, z którymi przyjdzie nam się mierzyć przez najbliższe lata – podkreśla przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.

Piotr Duda: Międzynarodowy ruch związkowy nie może być zdominowany przez kolaboranta agenta KGB

NSZZ „Solidarność” od kilku tygodni prowadzi działania zmierzające do wykluczenie proputinowskiej Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji...

zobacz więcej

– Nie tylko głębokich zmian wywołanych wojną na Ukrainie, również zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju naszej gospodarki, groźby utraty setek tysięcy miejsc pracy w związku z forsowaną przez Unię Europejską polityką klimatyczną. Temu – jak w obronie Turowa – przeciwstawimy się z całą siłą, jaką stanowi NSZZ „Solidarność”. Solidarność to nie tylko nazwa, ale i zobowiązanie. Solidarność okazujemy naszym sąsiadom z Białorusi, którzy walczą z reżimem.

Okazujemy ją Ukraińcom, których kilkuset bezpośrednio gościmy w naszych ośrodkach, a w całej Polsce zbieramy pieniądze, organizujemy pomoc rzeczową, udzielamy wsparcia w każdy dostępny sposób. W takich sytuacjach nigdy nie może nas zabraknąć – twierdzi Piotr Duda przypominając sukcesy w związku w ostatnich latach.

– Przywrócony wiek emerytalny, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, rozszerzenie ochrony kobiet w ciąży, wyłączenie z podstawy płacy minimalnej dodatków nocnych i stażowych, wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej w umowach-zleceniach, dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, odmrożenie podwyżek w budżetówce, odmrożenie kwoty naliczania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, płaca minimalna w ochronie zdrowia, ograniczenie handlu w niedzielę, zwiększenie ochrony prawnej pracowników i wydłużenie okresów odwoławczych w sądzie pracy, pluralizm związkowy w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, ochrona miejsc pracy podczas pandemii, obrona Turowa, wprowadzenie ulgi podatkowej od składek związkowych. To jedne z najważniejszych osiągnięć, które były możliwe dzięki sile Solidarności. I to się nie zmieni. Zawsze ten sam niezależny samorządny. Największy, najsilniejszy i najlepiej zorganizowany. Wierny chrześcijańskim wartościom. Niezłomny, skuteczny. „Zawsze Solidarność” – dodaje przewodniczący Komisji Krajowej.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
Zobacz więcej