RAPORT

Wojna na Ukrainie

GUS podał wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Wstępne dane NSP Główny Urząd Statystyczny udostępnił w poniedziałek  (fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Wstępne dane NSP Główny Urząd Statystyczny udostępnił w poniedziałek (fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Wśród stałych mieszkańców Polski 99,7 proc., czyli 37,9 mln osób, to obywatele RP – podał GUS we wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Inne obywatelstwo ma 111,8 tys. stałych mieszkańców, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim spisie. W tej grupie 47,4 proc. to obywatele Ukrainy.

Dane GUS ws. ogólnego klimatu koniunktury

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do...

zobacz więcej

Według wstępnych danych NSP, które Główny Urząd Statystyczny udostępnił w poniedziałek, wśród stałych mieszkańców Polski 99,7 proc., czyli 37 mln 923,9 tys. osób, stanowią obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Ich udział pozostaje na zbliżonym poziomie w porównaniu z 2011 r., gdy było to 99,8 proc.

Z kolei liczba osób z obywatelstwem innego kraju w 2021 r. wyniosła 111,8 tys. Oznacza to dwukrotny wzrost w porównaniu z 2011 r., gdy wyniosła 55,4 tys.

47,4 proc. to obywatele z Ukrainy


Najwięcej spośród mieszkańców nieposiadających polskiego obywatelstwa jest obywateli Ukrainy. Stanowią oni 47,4 proc. tej grupy. „W porównaniu z 2011 r. ich liczba zwiększyła się prawie czterokrotnie – z 13,4 tys. do 53 tys.” – zaznaczył GUS. Drugą grupą po Ukraińcach są obywatele Białorusi (16,6 proc.), których liczba w porównaniu do 2011 r. zwiększyła się niemal pięciokrotnie (z 3,8 tys. do 18,6 tys.). 13,9 proc. cudzoziemców stale mieszkających w Polsce to natomiast obywatele krajów UE. Jest ich 15,5 tys., podczas gdy w 2011 roku było ich 16,9 tys. Ponadto, jak podał GUS, 4,4 proc. wśród cudzoziemców mieszkających w Polsce to obywatele Rosji, 3,2 proc. to obywatele Niemiec, a 2,5 proc. to obywatele Wietnamu.

Inflacja w kwietniu 2022. GUS podał nowe dane

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,0 proc. –...

zobacz więcej

Posiadanie kilka obywatelstw


– W 2021 r. w ogólnej liczbie osób z obywatelstwem innego kraju, podobnie jak w poprzednim spisie, przeważali mężczyźni (stanowili 53,2 proc. tej subpopulacji wobec 51,8 proc. w 2011 r.), przy czym wśród osób z obywatelstwem ukraińskim przeważały kobiety (53,5 proc. wobec 70,4 proc. w 2011 r.) – wskazał GUS.

Urząd przypomniał, że w spisie z 2021 r. istniała możliwość podania jednego obywatelstwa, w tym statusu bezpaństwowca, czyli osoby nieposiadającej obywatelstwa żadnego kraju. – W przypadku posiadania kilku obywatelstw, należało wybrać jedno, kierując się następującą hierarchią: Polska, kraje Unii Europejskiej, kraje trzecie – zaznaczył.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Jako bezpaństwowcy określiło się mniej niż 100 osób. „Dzięki wykorzystaniu danych ze źródeł administracyjnych, tylko dla znikomej liczby osób nie udało się ustalić obywatelstwa (0,3 tys. osób w 2021 r. wobec 8,8 tys. w 2011 r.)” – podał urząd.

Ceny mieszkań nadal rosną

Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2021 r. wzrosły o 3,9 proc. w stosunku do III kwartału 2020 r. Na rynku pierwotnym wzrost cen wyniósł 4,2...

zobacz więcej

Podane w poniedziałek wstępne wyniki wykazały ponadto, że w Polsce urodziło się 97,9 proc., czyli 37 mln 271 tys. stałych mieszkańców kraju. Poza obecnymi granicami Polski urodziło się 2 proc., czyli 748 tysięcy osób. Dla 0,4 proc., czyli 17 tysięcy osób kraj urodzenia nie został ustalony.

W poprzednim spisie w 2011 roku osoby urodzone w Polsce stanowiły 98,2 proc. ogółu ludności, a urodzeni za granicą – 1,8 proc. „Liczba osób urodzonych za granicą w stosunku do 2011 r. wzrosła o ponad 73 tys., tj. o prawie 11 proc.” – zauważył GUS.

Spośród osób urodzonych za granicą najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby urodzone na Ukrainie – 23,5 proc. W Wielkiej Brytanii urodziło się 16,9 proc. mieszkańców Polski, w Niemczech – 12,8 proc., a na Białorusi – 8,8 procent.

Nowe dane GUS. Produkcja przemysłowa znacząco wzrosła

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w marcu o 17,3 proc., licząc rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

zobacz więcej

„Liczba osób urodzonych w Wielkiej Brytanii wzrosła przeszło trzykrotnie w stosunku do poprzedniego spisu, natomiast liczba osób urodzonych w Niemczech - o 14 procent. W przypadku osób urodzonych w Ukrainie lub Białorusi nastąpił spadek o niemal 25 procent w stosunku do 2011 r.” – podkreślił Urząd.

Liczba urodzonych dzieci za granicą


GUS zaobserwował także wzrost liczby dzieci urodzonych za granicą w związku z najnowszą emigracją. „W 2011 r. wśród urodzonych za granicą było 101,8 tys. osób w wieku 0-14 lat, obecnie w tej grupie wieku jest 264,4 tys.” – wyjaśnił.

„Niewiele ponad 98 proc. ludności Polski to osoby z obywatelstwem polskim urodzone w Polsce. Liczba Polaków urodzonych za granicą wynosi 645 tys. Wśród tych osób są również ci, którzy nabyli obywatelstwo polskie w inny sposób niż poprzez urodzenie (zostało im ono nadane na podstawie zgody uprawnionego organu państwa, po spełnieniu wymaganych przepisami prawnymi warunków)” – podał GUS.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej