RAPORT

Wojna na Ukrainie

Prezydent Duda podpisał ustawę ułatwiającą kontakty Ukraińców z pracodawcami

Prezydent Andrzej Duda (fot. PAP/Mateusz Marek)
Prezydent Andrzej Duda (fot. PAP/Mateusz Marek)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy znalazło pracę w Polsce

Prawie 70 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną. znalazło w naszym kraju zatrudnienie – informuje minister...

zobacz więcej

Regulacja wprowadza utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Zadaniem systemu będzie stworzenie bazy profili kandydatów do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Za pomocą algorytmu system umożliwi połączenie kandydatów z ofertami pracy w sposób najlepiej odpowiadający ich kwalifikacjom.

System, który ma zostać utworzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, będzie oparty o rejestr numerów PESEL. Nowe narzędzie będzie zawierało funkcjonalności pozwalające m.in. na przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy, a także informacji dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego.

Obywatele Ukrainy, spełniający określone w ustawie warunki, będą mogli korzystać z systemu przy użyciu usługi online lub z wykorzystaniem publicznej aplikacji mobilnej. Aby skorzystać z systemu, trzeba będzie utworzyć profil pracownika. Dane potrzebne do jego utworzenia będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika w systemie teleinformatycznym.

Z kolei oferty pracy przetwarzane w systemie będą mogły być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami poszukującymi pracy.

W ustawie przewidziano ponadto, że minister właściwy do spraw informatyzacji określi – w drodze komunikatu – terminy uruchomienia systemu oraz udostępnienia jego funkcjonalności.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej