RAPORT

Pogarda

Eksport polskiej żywności wzrósł o 16 proc.

Eksport poradził sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią i wojną (fot. Shutterstock/TheHighestQualityImages)
Eksport poradził sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią i wojną (fot. Shutterstock/TheHighestQualityImages)

Najnowsze

Popularne

W I kwartale bieżącego roku polski eksport towarów rolno –spożywczych osiągnął poziom 10,2 mld euro i był o 16,2 proc. wyższy w porównywalnym okresie ub.r. Polskie produkty trafiały przede wszystkim na rynek UE. W strukturze wywozu dominowało mięso – poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

FAO: Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa

Podczas rozpoczęcia 33. Sesji Regionalnej Konferencji FAO w Łodzi, dyrektor Organizacji ds. Wyżywienia Rolnictwa Qu Dongyu powiedział, że rośnie...

zobacz więcej

Podobnie jak w poprzednich latach krajowe produkty rolno-spożywcze znalazły nabywców przede wszystkim na rynku Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale 2022 r. dostawy do krajów UE-27 przyniosły 7,6 mld euro (wzrost o 21 proc.), co stanowiło 75 proc. przychodów uzyskanych z eksportu tych towarów ogółem.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-marzec 2022 r. wyeksportowano z Polski żywność o wartości 2,6 mld euro, o 4 proc. większej niż w okresie trzech pierwszych miesięcy 2021 r.

Podobnie jak w ubiegłych latach w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W I kwartale tego roku przychody ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 28 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 2 mld euro, stanowiąc 20 proc. wartości całego polskiego eksportu żywności.

Drugą pod względem wartości pozycję z 12 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, wzrosła o 3 proc., do 1,2 mld euro.

„Polski eksport produktów rolno-spożywczych w pierwszym kwartale 2022 r. charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów, pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa oraz wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod koniec lutego br.” – skomentował zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

Kowalczyk: Ceny żywności ze zbóż będą rosły, jeśli nie zmieni się sytuacja na Ukrainie

Jeśli sytuacja wojenna na Ukrainie się nie zmieni, ceny produktów spożywczych pochodzących bezpośrednio lub pośrednio ze zbóż na pewno będą rosły –...

zobacz więcej

Wzrost aktywności polskich przedsiębiorców


Wroński podkreślił, że bardzo pozytywną tendencją była nie tylko rosnąca sprzedaż towarów rolno-spożywczych na rynek unijny i poza UE. Ogromne znaczenie miała również dużo większa dynamika wzrostu eksportu.

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku jest ogromna zmiana, bo wtedy wpływy z eksportu wzrosły zaledwie o 1 proc.

Według Wrońskiego bardzo dobre wyniki handlowe są następstwem kilku głównych czynników.

„Jest to przede wszystkim rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych” – wyliczał.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Dodał, że konkurencyjność cenową polskich artykułów żywnościowych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu były również efektem pewnego ożywienia gospodarczego po kryzysie spowodowanym lockdownem - zaznaczył wiceszef KOWR.

Ministerstwo Rolnictwa: Nie ma obaw, że w Polsce zabraknie żywności

– Nie ma obawy, że nie będzie w Polsce żywności – zapewnił w poniedziałek podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa i...

zobacz więcej

Wroński zwrócił uwagę, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP (byłego ZSRR) w przychodach z eksportu żywności, ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki w handlu artykułami rolno-spożywczego.

Jak mówił, wyniki w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi świadczą o tym, że Polska ma duży potencjał i żywności w naszym kraju nie zabraknie. Zauważył też, że polskie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w ostatnich latach przeszły ogromną transformację, zwiększyła się wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wzrósł potencjał produkcyjny w przemyśle spożywczym.

Braki żywności nam nie grożą


„Dzięki zwiększaniu eksportu artykułów rolno-spożywczych zarówno do UE, jak i na rynki krajów pozaunijnych mamy możliwość zagospodarowania dużych nadwyżek żywności produkowanej w Polsce. Równocześnie eksport stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju” – stwierdził dyrektor.

Polska w ubiegłym roku wyeksportowała produkty rolno-spożywcze o rekordowej wartości ponad 37 mld euro, ok. 3 mld więcej niż rok wcześniej. Także na rekordowym poziomie było saldo obrotów w handlu żywnością i wyniosło 12,7 mld euro.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej