RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Dwie podwyżki pensji minimalnej w 2023 r. Propozycja związków już na stole

Na stole już pojawiła się propozycja największych central związkowych (fot. Shutterstock)
Na stole już pojawiła się propozycja największych central związkowych (fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

Rok 2023 będzie nietypowym rokiem dla wielu pracowników. Poza negatywnymi perturbacjami związanymi z wysoką inflacją i gospodarczymi skutkami wojny na Ukrainie, licznych pracowników czeka przynajmniej jedna dobra wiadomość – w przyszłym roku pensja minimalna wzrośnie dwukrotnie. Na stole już pojawiła się propozycja największych central związkowych dotycząca tego, jak wzrost ten powinien wyglądać.

Międzynarodowe wsparcie dla polskiego systemu edukacji

Koszmar wojny na Ukrainie dotyka przede wszystkim dzieci. Wielu ukraińskich uczniów spokój odnalazło w Polsce. Według szacunków już około 200...

zobacz więcej

Skąd aż dwukrotna podwyżka płacy minimalnej? Artykuł 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu mówi, że jeśli wskaźnik wzrostu cen na przyszły rok wynosi powyżej 5 proc., a w tym wypadku wskaźniki przewidują, że inflacja ma wynieść 7,8 proc., wtedy ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej ustala Rada Dialogu Społecznego, a jeśli ta nie znajdzie porozumienia, to decyzja należy do rządu w drodze rozporządzenia. Swoją propozycję przedstawiła już strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Według związkowców: „wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 13,41 proc.; wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 20 proc. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić: od 1 stycznia 2023 roku nie mniej niż 16,28 proc. (o 490 zł); od 1 lipca 2023 roku nie mniej niż 7,15 proc. (o 250 zł)”

Strona związkowa podkreśla w swoim komunikacie, że oczekuje niezwłocznego rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego dyskusji na ten temat, w tym w szczególności przystąpienia przez rząd i stronę pracodawców do negocjacji w odniesieniu do drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto pracownicy oczekują rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego prac w przedmiocie zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Ukraina w Unii Europejskiej to spełnienie projektu Marszałka Piłsudskiego

W europejskiej opinii publicznej coraz częściej otwarcie mówi się o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. I bardzo dobrze – w związku z...

zobacz więcej

Prawo korekty


Strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent między innymi w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników.

Teraz piłka jest po stronie pracowników, niestety praktyka ostatnich lat pokazuje, że Rada Dialogu Społecznego nie znajdowała porozumienia i o płacy minimalnej decydował rząd. Tu pozostaje mieć nadzieję, że rząd utrzyma kurs na relatywnie dużą dynamikę podnoszenia płacy minimalnej. Do tej pory dawało to pozytywne efekty gospodarcze.

Dobre informacje czekają z kolei pracowników pracujących w delegacjach. Za sprawą wniosku NSZZ „Solidarność” i projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 38 złotych wzrośnie dieta za dobę w krajowej podróży służbowej. To podwyżka o 26 proc., wcześniej stawka ta wynosiła 30 zł i nie była zmieniana od 2013 roku. Sprawa ta była poruszana przez NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenie zespołu ds. budżetu i wynagrodzeń w grudniu 2021 roku. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 rok.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Wyższa dieta oznacza również wzrost: ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (z 6 do 7,60 zł), ryczałtu za nocleg (z 45 do 57 zł), maksymalnego zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu (z 600 do 760 zł). Nowe stawki wejdą w życie prawdopodobnie w drugiej połowie bieżącego roku.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej