RAPORT

Wojna na Ukrainie

Zrabowane okazy zoologiczne i książki wracają do Polski. Po ponad 80 latach

37 okazów przyrodniczych i 46 książek naukowych, zagrabionych w czasie II wojny światowej z Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie, powróciło do Polski dzięki współpracy Departamentu Restytucji Dóbr Kultury MKiDN z Haus der Natur w Salzburgu oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Kultowa siekiera sprzedana za 175 000 dolarów. Gdzie trafi?

Wystawiony na licytacji rekwizyt z filmu „Lśnienie” Stanleya Kubricka znalazł nabywcę. Mowa o siekierze, z którą Jack Nicholson biegał za Shelley...

zobacz więcej

W środę w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania przez Haus der Natur w Salzburgu kolekcji okazów zoologicznych i książek do zbiorów Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, dr Robert Lindner i dr Barbara Loidl z Haus der Natur w Salzburgu, ambasador Austrii w Polsce Andreas Stadler, dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN prof. Tomasz Mazgajski oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski.

– Do Polski po ponad 80 latach powraca z Salzburga unikatowa kolekcja okazów zoologicznych i książek naukowych zagrabionych podczas II wojny światowej ze zbiorów przedwojennego Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie. Przykład odzyskania tych obiektów jest tym bardziej istotny, że dotyczy nie pojedynczych obiektów, lecz całego zespołu obiektów naukowych – powiedział wicepremier Gliński.

Przypomniał, że „Polska była krajem, który w czasie II wojny światowej - zarówno na skutek działań militarnych, jak i planowej grabieży - utracił najwięcej dóbr kultury i zasobów naukowych”. – Szacuje się, że Polska w tym czasie utraciła 70 proc. materialnego dorobku kulturowego. Ok. 0,5 mln samych dzieł sztuki, a tylko 64 tys. obiektów jest skatalogowanych w naszej bazie danych - dodał minister kultury.

Sceny z historii Polski. Obrazy pojechały w 1939 roku na Wystawę Światową do USA. Wracają

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podpisał w środę w Syracuse w stanie Nowy Jork umowę w sprawie powrotu do Polski serii...

zobacz więcej

Dwa lata badań i identyfikacji


Prof. Mazgajski,Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN powiedział, że uroczystość jest „ukoronowaniem ponad dwóch lat badań i działań nad identyfikacją okazów, żeby można je było zwrócić do Polski”. Podziękował wszystkim zaangażowanym w odzyskanie zagrabionych Polsce okazów i książek.

Wskazał, że odzyskane eksponaty mają wartość podwójną - dzięki nim będzie można prowadzić badania naukowe, ale mają także znaczenie historyczne, pokazują historię rozwoju zoologii w Polsce, jak również, jakie znaczenie polska zoologia miała na świecie.

W październiku 2021 r. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN odwiedzili Haus der Natur w Salzburgu, gdzie wspólnie przeprowadzili oględziny wszystkich zidentyfikowanych oraz wzbudzających wątpliwości okazów przyrodniczych oraz książek. Zidentyfikowano wówczas 37 okazów zoologicznych i 46 książek, będących polskimi stratami wojennymi. Ich powrót do Polski jest wynikiem badań prowadzonych przez austriackich i polskich naukowców oraz doskonałej współpracy obu stron.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej