RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Matura 2022. Harmonogram i terminy egzaminów

Najnowsze

Popularne

Zaczną od języka polskiego, skończą na kaszubskim i łemkowskim – w środę rusza sesja maturalnych egzaminów pisemnych, która potrwa do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna i są jednakowe w całym kraju. W przeciwieństwie do matur z 2020 i 2021 roku, podczas tegorocznych egzaminów nie będą obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne.

Do polskich szkół i przedszkoli zapisanych jest blisko 185 tys. dzieci z Ukrainy

Do polskich szkół i przedszkoli zapisanych jest blisko 185 tys. dzieci z Ukrainy, z czego 35 tys. to są dzieci w przedszkolach – powiedział we...

zobacz więcej

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Matura 2022. Egzaminy ustne tylko dla nielicznych


Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Abiturienci nie muszą za to przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Ruszają matury. W tym roku bez egzaminów ustnych

O godz. 9 rano absolwenci liceów i techników z całego kraju rozpoczną zdawanie matur. Egzamin napisze blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów i...

zobacz więcej

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych nie muszą przystąpić do obowiązkowego wcześniej egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2022


Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9) i po południu (początek o godz. 14):

• 4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej;

• 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki;

• 6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym;

• 9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii;

• 10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; • 16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego) na poziomie podstawowym;

• 18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki;

• 20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego;

„Alarm!”. Litwa zlikwiduje polskie szkoły?

Czy polskie szkoły na Litwie zostaną zlikwidowane? Wszystko dzieje się pod płaszczykiem „reorganizacji”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele swój...

zobacz więcej

• 23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Dodatkowe terminy matur i poprawka


Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym, wyznaczono termin sesji dodatkowej - 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14-15 czerwca.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Kiedy wyniki matur 2022?


Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.

Zobacz także: Czarnek: Wiedza maturzystów nie może być oceniana, jakby nie było COVID-19 i nauki zdalnej

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej