RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Metropolita Epifaniusz: Przeklęte są czyny Rosji, jej władz, wojska

W noc paschalną z 23 na 24 kwietnia zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) Epifaniusz przewodniczył uroczystościom wielkanocnym w soborze katedralnym św. Michała o Złotych Kopułach w Kijowie. Podczas homilii wielkanocnej metropolita kijowski i całej Ukrainy mówił, że „Rosjanie postępują tak, jakby byli inspirowani przez diabła”.

Abp Szewczuk: Mariupol apeluje do sumienia Ukrainy i świata

Ukraina przeżywa 56. dzień narodowego oporu, walki, sprzeciwu wobec rosyjskiego agresora. Ukraina przeżyła dramatyczny dzień i noc – powiedział...

zobacz więcej

W niedzielę wierni kościołów wschodnich na Ukrainie – według kalendarza juliańskiego – świętują Wielkanoc. W cerkwiach trwały nocne nabożeństwa. Z powodu wojennych ograniczeń wielu wiernych nie mogło być jednak w świątyniach.

Główne nabożeństwo odprawiono w kijowskim soborze świętego Michała. Celebrujący nabożeństwo zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, metropolita Epifaniusz zaznaczył, że Rosja nie uszanowała świętego dla każdego chrześcijanina okresu Wielkiego Tygodnia i czasu paschalnego. Jak podkreślił, rosyjskie wojska nie tylko nie zaprzestały swoich zbrodni, ale dokonały jeszcze większego przelewu krwi, tak, jakby były inspirowane przez samego diabła.

– Czyż te trujące, śmiercionośne płody „rosyjskiego miru” nie są dostatecznym świadectwem tego, że nie Bogiem błogosławione, ale przeklęte są czyny Rosji, jej władz, wojska i zatrutych kłamstwem mieszkańców? – mówił do wiernych prawosławny hierarcha. W nocy w Kijowie, tak jak w wielu innych miastach, obowiązuje godzina policyjna. Z tego powodu możliwość uczestnictwa wiernych w nabożeństwach była mocno ograniczona. Większość Ukraińców to wyznawcy prawosławia.

Wielkanoc na Ukrainie


Na święte obrzędy złożyły się: nabożeństwo odprawiane o północy, procesja wokół świątyni oraz boska liturgia św. Jana Złotoustego (Chryzostoma). Wraz ze swym zwierzchnikiem sprawowali ją metropolita symferopolski i krymski Klemens, namiestnik wspólnoty katedralnej arcybiskup wyszhorodzki Agapit, biskup ługański i starobielski Wawrzyniec, miejscowi mnisi i zaproszeni duchowni.

Orędzie abp. Kondrusiewicza. Białoruski hierarcha potępia napaść Rosji na Ukrainę

Nie ma i nie może być usprawiedliwienia dla tych, którzy zaczynają i prowadzą wojnę, bo to nie jest sposób na rozwiązanie problemów, ale...

zobacz więcej

W czasie liturgii, po Ewangelii, którą w tym dniu odśpiewano tradycyjnie w kilku językach, metropolita Epifaniusz odczytał swe Orędzie Paschalne do biskupów, duszpasterzy, osób konsekrowanych i wszystkich prawosławnych wiernych Ukrainy. Modlono się też za żołnierzy, broniących kraju, za władze i naród oraz o wieczny odpoczynek dla poległych obrońców ojczyzny i jej cywilnych mieszkańców. Zwierzchnik PKU pomodlił się również o uwolnienie Ukrainy od najazdu obcych.

Pod koniec liturgii abp Agapit odczytał Słowo Pouczenia św. Jana Złotoustego na Świętą i Wielką Niedzielę Paschy (Wielkanocną).

Na zakończenie główny celebrans poświęcił artos – kwaszony chleb pszeniczny, który będzie odtąd przechowywany przez cały tydzień wielkanocny przed ikonostasem, a następnie rozdawany wiernym w Niedzielę Przewodnią, tzn. pierwszą po Wielkanocy, zamykającą cały ten tydzień. Hierarcha poświęcił również przyniesione święconki i inne dary.

Życzenia wielkanocne


Z okazji rozpoczętej 24 kwietnia Wielkanocy w Kościołach wschodnich zwierzchnicy niektórych Kościołów na Ukrainie przekazali swym wiernym życzenia świąteczne. Przeważały w nich życzenia pokoju i zakończenia trwającej już prawie dwa miesiące wojny. Nie brakowało też pozdrowień dla obrońców kraju i dotkniętej tragedią ludności kraju.

Zobacz także: Tysiące wiernych w Łagiewnikach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego


„Dziś obejmuję swym ojcowskim i braterskim uściskiem wszystkich was i dzielę się z wami radością paschalną. Obejmuję tych, którzy walczą na frontach: duchowych i fizycznych, zwłaszcza naszych niezłomnych żołnierzy, oddanych duszpasterzy i niezmordowanych wolontariuszy” – napisał w swych życzeniach arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk.

Abp Jędraszewski: Umywają ręce, nie chcą nazwać Rosji wprost – agresorem [WIDEO]

Naród polski w podstawowej tkance jest chrześcijański, przeniknięty duchem Chrystusa. Nie umywa rąk jak inni, ale otwiera je, by przyjąć Ukraińców...

zobacz więcej

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wspomniał też o uchodźcach, którzy musieli opuścić swe domostwa a nawet ojczystą ziemię, zapewniając przy tym o modlitwie o jak najszybszy ich powrót „w czasie pokoju, który nieuchronnie nadejdzie” i o rannych, „aby w swym cierpieniu czuli wsparcie, miłość i wdzięczność całego narodu, a przede wszystkim łaskę i nieustanną miłość Bożą”.

Abp Szewczuk zwrócił się ponadto do „wszystkich, którzy na całym świecie popierają Ukrainę i pomagają jej, wielkich czy małych” oraz do tych, którzy na obszarach okupowanych i w strefach działań bojowych „nie mogą przygotować koszyka wielkanocnego i śpiewają »Chrystus zmartwychwstał« przy wtórze armat i wybuchających pocisków”.

„Niech dziś każdy z nas poczuje nadzieję na świetlaną przyszłość w pokoju i zgodzie, gdyż właśnie Zmartwychwstanie Chrystusowe jest źródłem pokoju. Niech przebogata symbolika naszej pisanki przypomina nam wszystkim, że zmartwychwstały Pan jest źródłem niebieskich dóbr, radości, dobra, zwycięstwa i życia wiecznego” – napisał arcybiskup Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej