RAPORT

Wojna na Ukrainie

Rolnik emeryt będzie mógł pracować na roli i nie straci świadczeń [WIDEO]

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości – zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Produkcja przemysłowa w UE. W lutym Polska druga po Litwie

Polska produkcja przemysłowa w lutym br. wzrosła o 17,8 proc. rdr. To drugi, po Litwie, najlepszy wynik wśród krajów członkowskich UE – przekazał w...

zobacz więcej

– Wczoraj, na Radzie Ministrów, przyjęliśmy ustawę o emeryturach rolniczych. Rolnik nie zdając gospodarstwa, będzie mógł otrzymać emeryturę rolniczą - nie będzie trzeba zdawać gospodarstwa. Zapowiadaliśmy to kilka miesięcy temu i to realizujemy – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Teraz gdy emeryt prowadzi działalność rolniczą, wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Jak podkreślają autorzy projektu, jest on „realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych”.

Proponowana zmiana zakłada, że emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, będzie zobowiązany do dalszego opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nowelizacja


Projektowana nowelizacja reguluje kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki zmianom w tym zakresie rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej – wskazano w uzasadnieniu.

Nowe przepisy dopuszczają dalsze ubezpieczenie w KRUS w przypadku podjęcia działalności pozarolniczej, jeżeli rolnik lub domownik był wcześniej ubezpieczony w Kasie przez co najmniej trzy lata i między innymi złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie nadal będzie prowadził działalność rolniczą. Dalej ubezpieczeniu w KRUS będą podlegały osoby, które pobierały świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy. Jak również osoby otrzymujące stypendium w okresie odbywania szkolenia czy w okresie odbywania studiów podyplomowych, czy pełnienia czynnej służby wojskowej.

Projekt wprowadza możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Projektowane przepisy wprowadzają dla emerytów rolniczych możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a dla opiekunów osób niepełnosprawnych możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne. KRUS planuje w 2022 r. skierować na taką rehabilitację około 600 rolników seniorów.

Ponadto nowelizacja przewiduje upoważnienie prezesa KRUS do przyznawania dodatku dla osób, które skończyły 100 lat.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej