RAPORT

Wojna na Ukrainie

Sprawa Juszczyszyna. KRS krytycznie ws. kar dla sędziego Nawackiego

Maciej Nawacki (fot. PAP/Tomasz Waszczuk)
Maciej Nawacki (fot. PAP/Tomasz Waszczuk)

Krajowa Rada Sądownictwa wezwała Prokuratora Generalnego do interwencji w sprawie decyzji bydgoskiego sądu, który ukarał olsztyńskiego sędziego Macieja Nawackiego grzywną i ewentualnym aresztem za nieprzywrócenie do pracy innego sędziego Pawła Juszczyszyna. Według KRS, sąd naruszył w tej sprawie konstytucję.

Sędzia Juszczyszyn przyszedł do pracy w sądzie

Zawieszony w zeszłym roku w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się rano do pracy w Sądzie Rejonowym w...

zobacz więcej

Chodzi o postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który na początku kwietnia orzekł wobec prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego Macieja Nowackiego (jest też członkiem KRS) karę 15 tys. zł grzywny z możliwością zamiany na 15 dni pozbawienie wolności w razie braku wpłaty grzywny. Kara została orzeczona w związku z niewykonywaniem przez Nawackiego postanowienia sądu o przywróceniu do pracy sędziego Juszczyszyna.

Podczas ostatniego posiedzenia KRS odbyła się w tej sprawie burzliwa dyskusja. Ostatecznie Rada przyjęła stanowisko ws. kar zasądzonych Nawackiemu.

KRS: to naruszenie konstytucji


Według KRS, orzeczenie bydgoskiego sądu stanowi naruszenie konstytucji. „W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wydanie orzeczenia o zastosowaniu kary pozbawienia wolności (aresztu) wobec osoby, której z mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje immunitet formalny gwarantujący, że nie będzie pozbawiona wolności bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie stanowi oczywiste naruszenie art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – oświadczyła Rada.

KRS wezwała przy tym Zbigniewa Ziobrę do interwencji w tej sprawie. „Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do Prokuratora Generalnego o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań prawnych mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem stosownie do art. 2 ustawy – Prawo o prokuraturze” – napisała w stanowisku Rada.

Wrócił do pracy na 4 godziny. Sędzia Juszczyszyn ponownie zawieszony

W poniedziałek po 685 dniach zawieszenia do orzekania wrócił sędzia Paweł Juszczyszyn. Jednak po około czterech godzinach prezes Sądu Rejonowego w...

zobacz więcej

Przepis, na który powołuje się Rada stanowi, że prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.

Sprawa Nawackiego jest ściśle związana z losami olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on bowiem prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia Juszczyszyn został odsunięty od orzekania, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS, które przez długi czas nie były ujawniane.

Juszczyszyn wystąpił z pozwem przeciwko swojemu pracodawcy – olsztyńskiemu sądowi rejonowemu – o przywrócenie do pracy, do orzekania. W konsekwencji Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie sędziego Juszczyszyna, decydując o przywróceniu go do orzekania. Jednak prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki nie dopuścił go do pracy.

W grudniu ub.r. bydgoski sąd przywrócił Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych. Jednak prezes Nawacki nadal odmawiał wykonania tego orzeczenia. W konsekwencji bydgoski sąd w ramach postępowania egzekucyjnego nakazał niezwłoczne przywrócenie Juszczyszyna do pracy i orzekł wobec Nawackiego 15 tys. zł z grzywny, która może zostać zamieniona na 15 dni aresztu w razie braku zapłaty grzywny.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej