Co Rostowski zdecydował ws. psów celników?

Psy, które na służbie spędziły wiele lat, mogą zostać oddane opiekunowi lub adoptopwane (fot. PAP/Radek Pietruszka/flickr.com/pmarkhanm)

Doniesienia, mówiące o zarządzeniu ministra finansów Jacka Rostowskiego ws. przymusowego usypiania przez celników psów niezdolnych do dalszej służby zostały zdementowane przez resort. MF oświadczyło, że chodziło tu wyłącznie o eutanazję zwierząt chorych, gdy decyzję taką podejmie weterynarz.

Celnicy zaalarmowali opinię publiczną o zarządzeniu z dnia 23 listopada wydanym przez ministra Rostowskiego. Miało ono mówić o nakazie eutanazji psów, z powodu nieprzydatności do dalszej służby i niemożliwości znalezienia nowego domu. Dotyczyło by to więc psów zdrowych, ale niemogących już dłużej „pracować” z powodu np. wieku, słabego węchu, słuchu lub wzroku.

Pomysł ten wydał się pracownikom Służby Celnej wyjątkowo nietrafiony. Podkreślali, że trudno wyobrazić sobie zwalczanie przemytu narkotyków czy papierosów bez pomocy psów. Argumentowano, że to właśnie one swoimi umiejętnościami doprowadzają przemytników do rozpaczy, chronią budżet przed skutkami oszustw, zachwycają na licznych pokazach. Zauważali, że psy Służby Celnej są starannie wyselekcjonowane, wyszkolone i bardzo inteligentne.

3 tys. internautów napisało petycję do premiera Donalda Tuska, w której żądali wycofania krzywdzącego zwierzęta zarządzenia.

Resort dementuje

Tymczasem ministerstwo podało, że rozporządzenie zostało źle zinterpretowane. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że „zarówno ustawa o ochronie zwierząt jaki i zarządzenie w sprawie szkolenia przewodników psów służbowych i psów służbowych w Służbie Celnej oraz utrzymania tych psów, wykluczają możliwość uśmiercenia przez lekarza weterynarii zdrowego psa służbowego w Służbie Celnej, tylko dlatego, że został on »wycofany ze służby«”.

Jak tłumaczono, w tej sytuacji, pierwszą w kolejności jest możliwość przekazania psa przede wszystkim przewodnikowi, a następnie dopiero innym zainteresowanym osobom. Dalej istnieje możliwość sprzedaży psa albo przekazania do punktu weterynaryjnego w celu dokonania eutanazji. Zaznaczono tu, że „pojęcie eutanazja oznacza uśmiercenie istoty nieuleczalnie chorej i cierpiącej”.

Zasady uśmiercania zwierząt reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, która w art. 33 wymienia przypadki, których wystąpienie może stanowić wyłączną przyczynę uzasadniająca uśmiercenie zwierząt. Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie min. względami humanitarnymi, koniecznością sanitarną, nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego Ustalenie istnienia przesłanek uzasadniających uśmiercanie psa odbywa się na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii, który działa na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt i jest zobowiązany do jej przestrzegania. Zatem, w przypadku przekazania psa do punktu weterynaryjnego w celu dokonania jego eutanazji, decyzję o jego uśmierceniu podejmuje lekarz weterynarii.

źródło:
Zobacz więcej