RAPORT

Wojna na Ukrainie

TSUE znów naciska na sądy krajowe. „Nawołuje do anarchizacji”

Jacek Saryusz–Wolski o decyzji TSUE (fot.  Thierry Monasse/Getty Images)
Jacek Saryusz–Wolski o decyzji TSUE (fot. Thierry Monasse/Getty Images)

Rzecznik generalny TSUE stwierdził, że sądy mogą badać przepisy krajowe pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej. „To nawoływanie do anarchizacji systemów prawnych krajów członkowskich” – ocenił europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Głos w sprawie zabrał już również wiceminister sprawiedliwości.

TSUE zmiażdży niemieckie sądownictwo? Prof. Gontarski: Obawiam się, że ukryją temat

Niemieccy sędziowie uważają, że ws. afery dieslowej i nie tylko są pod presją polityków. Niezależnością wymiaru sprawiedliwości w Niemczech ma się...

zobacz więcej

– Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem Unii przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego – ocenił w opublikowanej w czwartek opinii rzecznik generalny TSUE Anthony Michael Collins.

„Zasada niezawisłości sędziowskiej w związku z art. 2 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych, stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego, z przepisami prawa Unii. Zasada ta stoi na przeszkodzie możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec sędziego w związku z takim badaniem” – napisał w przedłożonej opinii przedstawiciel Trybunału.

Zobacz także:   KE potrąci pieniądze z płatności należnych Polsce z budżetu UE

Sprawa, której dotyczy opinia, trafiła do TSUE z Rumunii. Sąd apelacyjny w mieście Krajowa zwrócił się do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym w celu rozstrzygnięcia, czy sędziemu krajowemu można zakazać badania zgodności z prawem Unii przepisu prawa, który został uznany za zgodny z konstytucją przez trybunał konstytucyjny państwa członkowskiego pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i nałożenia sankcji.

W przedłożonej w czwartek opinii rzecznik generalny Anthony Michael Collins zauważył, że w sprawie takiej jak niniejsza, sąd krajowy jest związany dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnią spornych przepisów. W danym przypadku nie powinien on uwzględniać oceny sądu wyższej instancji lub krajowego trybunału konstytucyjnego, jeśli mając na uwadze tę wykładnię, uzna, że przepisy te nie są zgodne z prawem Unii.

Jest komunikat TSUE ws. Niemiec. „Fundamentalne znaczenie dla polskich spraw”

W 2019 roku TSUE wydał przeciwko Niemcom wyrok ws. usług na rynku wewnętrznym. Przez dwa lata na władze w Berlinie nie nałożono kar ani nie...

zobacz więcej

Opinia TSUE znów budzi kontrowersje.

„Rzecznik generalny TSUE nawołuje do anarchizacji systemów prawnych krajów członkowskich UE! Wzywa sądy krajowe do wypowiadania posłuszeństwa krajowym trybunałom konstytucyjnym i podporządkowania się wyrokom TSUE” – ocenił na Twitterze europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zaznaczył, że w opinii rzecznika Trybunału, „pojęcie tożsamości narodowej (konstytucyjnej) jest niejasne”.

Zobacz także:   Ziobro o zgodzie Tuska i Kopacz na zmianę zasad handlu emisjami: Będzie wniosek do TK

„Jedynym władnym organem, by zakreślić granice de facto suwerenności państw członkowskich jest... TSUE” – dodał. Sebastian Kaleta zaalarmował, że rzecznik Trybunału UE chce, by „TSUE stał się sądem konstytucyjnym dla każdego państwa członkowskiego”.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej