RAPORT

Wojna na Ukrainie

„Powiedzieli, że udają się na kebaba”. Syryjczycy mieli czekać na status uchodźcy

SG wnioskowała do sądu o umieszczenie mężczyzn w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców (fot. D.Zarzycka/Nur/Getty Images, zdjęcie ilustracyjne)
SG wnioskowała do sądu o umieszczenie mężczyzn w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców (fot. D.Zarzycka/Nur/Getty Images, zdjęcie ilustracyjne)

– W minionym tygodniu czterech obywateli Syrii naruszyło alternatywne środki detencji, czyli opuściło miejsce zamieszkania w Michałowie, gdzie zostali umieszczeni decyzją sądu – przekazała rzecznik prasowy Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Scenariusz rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „To pociągnie gigantyczne koszty”

Generałowie i eksperci są dobrze przygotowani do wojen, które się odbyły. Niestety historia uczy, że kolejne nowe starcia zbrojne mają w sobie nowe...

zobacz więcej

27 grudnia 2021 roku czwórka obywateli Syrii, z których najmłodszy miał 19 lat, najstarszy 28, zaś pozostała dwójka była w wieku 27 lat, została przekazana funkcjonariuszom SG przez aktywistów.

– Straż Graniczna wnioskowała do sądu o umieszczenie mężczyzn w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Sąd odrzucił wniosek SG i przychylił się do wniosku pełnomocnika z fundacji „Mała Ojczyzna”, który zapewniał, że mężczyźni chcą pozostać na terytorium Polski – przekazała Anna Michalska.

Przewiezieni do Michałowa


Syryjczycy, którzy – zgodnie z informacjami pełnomocnika – chcieli mieszkać w Polsce i tu pracować, zostali umieszczeni w mieszkaniu fundacji w Michałowie. – Tu mieli czekać na przyznanie im statusu uchodźcy – wskazano.

Zobacz także: Służby białoruskie wraz z cudzoziemcami dalej atakują naszą granicę i polskie patrole

Mieli też obowiązek raz w tygodniu stawiać się w placówce SG w Michałowie.

Rosja dokona inwazji na Ukrainę? Dyplomata: Ryzyko jest poważne

Ryzyko inwazji na Ukrainę ze strony Rosji jest poważne. Państwa i instytucje pracują nad listą sankcji wobec Rosji w razie ataku, także w przypadku...

zobacz więcej

Mimo wcześniejszych zapewnień, obywatele Syrii zgłosili się do placówki SG tylko raz, 5 stycznia 2022 roku. – Opuścili miejsce wskazane przez sąd, prawdopodobnie wyjechali również z Polski. Przedstawicielka fundacji „Mała Ojczyna” poinformowała, że cudzoziemcy 11 stycznia powiedzieli że „udają się na kebaba”. Od tego czasu ich nie ma – przekazała rzecznik SG.

Opieka, testy, zakwaterowanie


SG poniosła koszty pobytu mężczyzn w Polsce, w które należy wliczyć tłumacza i testy na COVID-19 – to ok. 3 tys. złotych. Z kolei koszty pobytu cudzoziemców w Polsce, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i opieką lekarza będzie pokrywał Urząd ds. Cudzoziemców. SG twierdzi, że „wszystko wskazuje na to, że obywatele Syrii celowo wprowadzili w błąd wszystkie instytucje – narażając je na koszty finansowe, zapewniając, że chcą pozostać w Polsce, choć nigdy takiego zamiaru nie mieli”.

Białoruskie służby codziennie atakują granicę. „Możemy się spodziewać kolejnych prób”

Możemy się spodziewać dalszego destabilizowania naszej granicy, dalszych prób atakowania z Białorusi naszej linii granicznej, ale także naszych...

zobacz więcej

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego rzecznik prasowy SG por. Anna Michalska poinformowała, że „w ubiegłym roku SG przekazała pod opiekę fundacji 296 cudzoziemców zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej, którzy mieli przeciwskazania do przebywania w strzeżonych ośrodkach”.

Rzecznik SG zaznaczyła, że „byli to głównie obywatele Syrii (166 osób) oraz obywatele Iraku (96 osób). Osoby te zostały przekazane fundacji Dialog. Obecnie przebywa tam tylko 14 osób, tylko jedna osoba poczekała na zakończenie postępowania – uzyskała zgodę na pobyt tolerowany w Polsce. Pozostałe 281 samowolnie opuściły miejsca, w których umieścił ich sąd i prawdopodobnie uciekły do innych krajów Europy Zachodniej” – wskazała rzecznik.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Michalska zaznaczyła, że Straż Graniczna poniosła koszty związane z ich pobytem na terytorium Polski w kwocie prawie 1,3 mln zł, w co wchodzi zakwaterowanie, opieka medyczna i psychologiczna, wyżywienie, ubranie. Kwota została przekazana fundacji Dialog.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej