RAPORT

Wojna na Ukrainie

Nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy [WIDEO]

Od 8 stycznia obowiązują nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. – przypomina Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie.

Polski Ład. „Zysk dla ok. 70 proc. osób płacących podatek dochodowy”

Na Polskim Ładzie zyska 18 mln osób, czyli ok. 70 proc. podatników płacących podatek dochodowy - zadeklarował w poniedziałek wiceminister finansów...

zobacz więcej

„Od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.” – przekazał resort w sobotnim komunikacie.

Wskazano, że „wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.”.

Zapewniono też, że „jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie”.

Jak zaznaczyło MF, „zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu” Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

„Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy” – wyjaśniono.

Rewolucja podatkowa wchodzi w życie. Oto główne założenia Polskiego Ładu

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą podatkowe rozwiązania Polskiego Ładu. Jednym z głównych założeń jest podniesienie kwoty wolne od podatku – która...

zobacz więcej

Według rozporządzenia ministra finansów, przedłuża się terminy „do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów oraz z umów zlecenia, w części stanowiącej nadwyżkę.

Jak też wskazano, „przedłużenie terminów ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody lub z umów zlecenia w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów”. Przedłużenie terminów dotyczy przychodów uzyskanych od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. W rozporządzeniu zaznaczono też, że jeśli „płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi”.

Zobacz także: Wysoka ulga dla wracających do kraju, którzy nie rozliczali podatku w Polsce


MF wyjaśniło, że dzięki nowym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji. Chodzi – jak wskazano – m.in. o nauczycieli i służby mundurowe.

Emerytury bez podatku. ZUS podał nowe kwoty świadczeń

Emeryt ze świadczeniem 2088 zł „na rękę” dzięki zmianom podatkowym od nowego roku będzie otrzymywał 2275 zł, czyli 187 zł więcej miesięcznie –...

zobacz więcej

„Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie mieli mniejszej pensji »na rękę«, niż te wynikające z założeń programu” – podano.

Zaznaczono, że rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, którzy mają inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek, „aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym”.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Podkreślono, że zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą. Resort poinformował też, że wdrożone zostanie rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą od 4 920 do 12 800 zł brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni lub będzie nawet mniejsze. Wskazano, że 90 proc. emerytów i rencistów będzie mieć więcej pieniędzy w portfelach, a 2/3 przestanie płacić PIT.

teraz odtwarzane
Polski Ład. Konferencja rzecznika rządu. W nadchodzącym tygodniu wypłaty wyrównań [WIDEO]

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej