RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Kopalnia Turów. Ważna decyzja dotycząca koncesji na wydobycie węgla

Ważą się losy kopalni Turów (fot. GIOŚ)
Ważą się losy kopalni Turów (fot. GIOŚ)

Najnowsze

Popularne

Minister Klimatu i Środowiska dopuścił organizacje ekologiczne do udziału w postępowaniu dotyczącym wydania koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów do 2044 r. – poinformował resort.

Rozmowy ws. Turowa. „Jedno spotkanie powinno wystarczyć”

Zostało bardzo niewiele do wynegocjowania. Wydaje się, że jedno spotkanie powinno wystarczyć, by te rozmowy zamknąć – stwierdziła w środę minister...

zobacz więcej

Jak przekazał resort w komunikacie, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało zobowiązane do ustalenia, czy organizacje ekologiczne „miały zapewniony realny, a nie jedynie formalny udział w postępowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu”.

Zaznaczono, że sąd wskazał też na konieczność odniesienia się i powiązania przedmiotowej sprawy ze sprawą prowadzoną przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wyrokami dotyczącymi zarządzonego środka tymczasowego.

Resort przypomniał, że dotychczasowe postanowienia dotyczące odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniach w sprawie koncesji dla kopalni Turów zostały wydane „na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z zasadą, że jeżeli koncesja poprzedzona jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych”.

Spór o kopalnię w Turowie


Jak wyjaśniono, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił w wyrokach, iż zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza, że „w razie sprzeczności między normami prawa wspólnotowego a prawa krajowego organy stosujące prawo (sądy lub organy administracyjne)są obowiązane podjąć rozstrzygnięcie na podstawie normy prawa wspólnotowego i tym samym są obowiązane odmówić zastosowania normy prawa krajowego”. Ponadto – jak dodał resort – organ koncesyjny musiał uwzględnić zmianę stanu prawnego na dzień wydania postanowień, która nastąpiła w stosunku do stanu z daty wydania postanowień na temat odmowy dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu – (zmiana przepisów prawa materialnego art. 33 „Prawa geologicznego i górniczego” dokonana ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy OOŚ, która była wynikiem ponownej implementacji art. 11 ust. 1 i 3 Dyrektywy EIA).

MKiŚ wskazało, że Minister Klimatu i Środowiska „jako organ koncesyjny umożliwia zainteresowanej społeczności oraz stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniesienie odwołania oraz skargi” na decyzję inwestycyjną, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Dodano, że zgodnie z wytycznymi WSA i zmianą przepisów, przyznane zostało organizacji ekologicznej prawo do uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

Jak przypomniało MKiŚ, 1 grudnia 2021 r. zakończono postępowanie w II instancji w przedmiotowej sprawie. Wydane zostały również obwieszczenia i przesłane do Gminy Bogatynia, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W zawiadomieniu o zakończeniu postępowania i obwieszczenia wyznaczono termin stronom na ewentualne wnioski lub stanowiska w sprawie – dodano.
B „Po tym czasie i przeanalizowaniu ewentualnych stanowisk organ koncesyjny – Minister Klimatu i Środowiska – wyda decyzję rozstrzygającą” – wskazano.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej