RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Sąd jej zaufał, twórczyni piramidy finansowej Joanna S. uciekła

Nie jest znane miejsce ich pobytu (fot. Materiały policji)
Nie jest znane miejsce ich pobytu (fot. Materiały policji)

Sąd Śledczy w Madrycie nie zastosował wobec Joanny S. i Mikaela S. – podejrzanych o kierowanie piramidą finansową pod nazwą Galleri New Form – tymczasowego aresztowania. Po wyjściu na wolność podejrzani zbiegli; nie jest znane miejsce ich pobytu.

„To gehenna”. Miliony wróciły na konto syndyka Amber Gold. Ile osób zmarło?

Syndyk masy upadłościowej Amber Gold nie może wypłacić części gotówki osobom poszkodowanym, bo zmieniły się ich numery kont bankowych bądź klienci...

zobacz więcej

20 października w Hiszpanii zostali zatrzymani poszukiwani międzynarodowymi listami gończymi Joanna S. i jej syn Mikael S., podejrzani o kierowanie piramidą finansową pod nazwą Galleri New Form. „Ustalenie miejsca pobytu i ujęcie sprawców możliwe było dzięki intensywnej pracy prokuratora prowadzącego śledztwo i funkcjonariuszy ABW” – informowali polscy śledczy.

Śledczy ustalili, że Galleri New Form oferowała inwestycje w dzieła sztuki.

„Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Przy czym wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów” – podawała prokuratura.

Joanna S. i Mikael S., usłyszeli zarzuty prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 300 mln zł, a także prania pieniędzy na ponad 24 mln zł i 5 mln euro. Za popełnienie zarzuconych podejrzanym czynów grozi do lat 15 więzienia i grzywna do 10 mln zł.

Hiszpański sąd wypuszcza podejrzanych


W rozmowie z portalem tvp.info zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń potwierdził, że 28 października Centralny Sąd Śledczy w Madrycie „uznał zasadność wniosków o wydanie podejrzanych i postanowił o bezwarunkowym ich przekazaniu polskim organom sądowym w oparciu o procedurę Europejskiego Nakazu Aresztowania”.

Zatrzymano Polkę ściganą przez 190 państw. Jest twórczynią piramidy finansowej

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej...

zobacz więcej

– Jednakże z niezrozumiałych powodów tenże sąd nie zastosował wobec Joanny S. i Mikaela S. tymczasowego aresztowania, zwalniając zatrzymanych i nakazując im stawiennictwo w budynku sądu do czasu uprawomocnienia się postanowienia o przekazaniu, poinformowanie o zamiarze zmiany miejsca pobytu i podanie numeru telefonicznego do kontaktu – zaznaczył prokurator.

Sawoń zaznacza, że hiszpański sąd nie stosując izolacyjnego środka zapobiegawczego „nie wziął pod uwagę faktu wcześniejszego ukrywania się podejrzanych oraz charakteru stawianych im zarzutów dotyczących oszustwa na kwotę ponad 300 mln zł”, za co grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Brak stosowania tymczasowego aresztowania skutkował ucieczką i ukryciem się podejrzanych, o czym pismem z 29 listopada 2021 r. została poinformowana Prokuratura Regionalna w Białymstoku – mówi.

– Należy podkreślić, że Prokuratura Regionalna w Białymstoku nie była stroną postępowania prowadzonego przed Centralnym Sądem Śledczym w Madrycie i nie miała możliwości złożenia zażalenia na niestosowanie tymczasowego aresztowania wobec Joanny S. i Mikaela S. Cała procedura związana z realizacją wniosku o wydanie podejrzanych od momentu ich ujęcia w Hiszpanii odbywała się przed organami, z udziałem sędziów i prokuratorów tego państwa w oparciu o przepisy prawa hiszpańskiego – komentuje prokurator.

Oszukał kilkaset osób na 30 mln złotych. Twórca piramidy finansowej skazany

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał na 13 lat więzienia twórcę piramidy finansowej Sylwestra S. Dodatkowo sąd wymierzył mu 3 mln zł grzywny i na 10 lat...

zobacz więcej

– Błędna decyzja Centralnego Sądu Śledczego w Madrycie o zastosowaniu środków wolnościowych zniweczyła wysiłki polskich organów ścigania włożone w ustalenie miejsca pobytu i ujęcie Joanny S. i Mikaela S – stwierdził.

Piramida finansowa


W związku z fikcyjnym obrotem dziełami sztuki i piramidą finansową stworzoną wokół podmiotu o nazwie Galleri New Form z siedzibą w Trelleborgu w Szwecji zarzuty usłyszało do tej pory sześć osób. Obejmują one prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz, w stosunku do trzech podejrzanych, również doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 300 mln zł klientów Galleri New Form.

Dotychczas w toku śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 22,7 mln zł, na które składają się: 21 nieruchomości o łącznej wartości ponad 13 mln zł, ruchomości o łącznej wartości ponad 2,7 mln zł, a także sztabki złota, precjoza i gotówka w kwocie 4,6 mln zł.

Sprawa jest rozwojowa. Trwają intensywne czynności śledcze, w kraju i za granicą. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej