RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Zerowy VAT na żywność i inne produkty. Jest porozumienie ministrów finansów UE

Zerowy VAT na żywność i inne produkty (fot. Shutterstock)
Zerowy VAT na żywność i inne produkty (fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

Rada Unii Europejskiej osiągnęła we wtorek porozumienie w sprawie nowych unijnych przepisów dotyczących stawek podatku VAT. – Polska od samego początku zdecydowanie popierała szybkie przyjęcie reformy systemu VAT w UE, która zapewnia państwom członkowskim większą elastyczność i równy dostęp do obniżonych stawek VAT – poinformowało Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

Ceny żywności na świecie idą w górę. Są najwyższe od 10 lat

Ceny żywności na świecie są najwyższe od lipca 2011 roku – poinformowała w czwartek Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa...

zobacz więcej

– W ostatnim czasie podejmowane były wielokrotne próby uzyskania zgody na szersze zastosowanie przez Polskę obniżonych stawek VAT. Rozmowy na ten temat toczyły się przede wszystkim na posiedzeniach unijnej grupy roboczej ds. reformy stawek VAT. Za każdym razem odpowiedzi były takie same. Wskazywano, że jedynym sposobem na szersze niż dotychczas stosowanie obniżonych stawek, jest jak najszybsze zamknięcie prac nad zmianami w dyrektywie VAT. Polska bierze w nich aktywny udział. Pierwszym krokiem do zmiany dyrektywy jest osiągnięcie porozumienia co do jej tekstu. Dziś to się udało podczas spotkania ECOFIN - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Jak informuje resort, Polska wielokrotnie podczas grup roboczych wnioskowała o możliwość szerszego stosowania stawek obniżonych i stawek 0 proc., w tym także na żywność. W obecnym stanie prawnym nie było to możliwe. Również odpowiedzi Komisji Europejskiej (KE) na formalne wnioski derogacyjne dotyczące wprowadzenia stawki 0 proc. zawsze były negatywne.

– Z dużym zadowoleniem przyjmujemy osiągnięcie dzisiejszego porozumienia. Natomiast nie chcemy czekać na formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę, co nastąpi już w 2022 r. Możliwość stosowania zerowej stawki VAT na żywność jest szczególnie ważna teraz, gdy w Europie mamy nasilone m.in. zjawiska inflacyjne. Dlatego cały czas podejmujemy starania o to, by Komisja nie zakwestionowała naszych działań w tym kierunku i dlatego w piśmie do komisarza Gentiloniego ponownie zaapelowałem o możliwość wprowadzenia przez Polskę zerowej stawki VAT na żywność na 6 miesięcy, licząc na przychylność KE – poinformował szef resortu finansów.

Ministerstwo poinformowało, że wśród wskazanych w piśmie produktów do tymczasowego objęcie stawką 0 proc. VAT są m.in. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, tłuszcze i oleje, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

„Płacę więcej podatków niż Orange i T-Mobile”. Ile podatku CIT płacą największe firmy?

Zestawienie płatników CIT z branż mediów, marketingu, technologii i telekomunikacji budzi duże zainteresowanie w sieci. Okazuje się, że TVP i...

zobacz więcej

Resort finansów przypomina, że za każdym razem, gdy Polska wnioskowała o możliwość szerszego stosowania stawek obniżonych, w tym 0 proc. VAT (m.in. na książki oraz transport przede wszystkim kolejowy), odpowiedzi KE były negatywne. Polska była także zmuszona w związku z tym do podwyższenia stawki VAT na ubrania i buty dziecięce kilka lat temu po wyroku TSUE. W opinii Komisji jakiekolwiek obniżenie stawek VAT, nawet tymczasowe, będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT, a każde takie działanie państw członkowskich spotka się z rozpoczęciem postępowania naruszeniowego.

W komunikacie Ministerstwa Finansów poinformowano też, że prace nad reformą dyrektywy toczą się od prawie czterech lat. Polska jest w nie mocno zaangażowana i od samego początku zabiegała o jak najszybsze wypracowanie porozumienia.

– Stoimy bowiem na stanowisku, że przepisy dotyczące stawek VAT wymagają pilnej nowelizacji w taki sposób, aby zapewnić większą elastyczność i równy dostęp wszystkim państwom członkowskim do obniżonych stawek VAT. Pozwoli to na lepsze wsparcie ważnych sektorów polityki społeczno-gospodarczej oraz na skuteczniejszą i bardziej adekwatną odpowiedź na rozmaite sytuacje kryzysowe. Konsekwentne i bardzo aktywne starania przedstawicieli Polski na różnych szczeblach zaowocowały osiągnięciem porozumienia na dzisiejszym posiedzeniu Rady ECOFIN – napisano w komunikacie.

Resort informuje, że po osiągnięciu porozumienia co do tekstu dyrektywy VAT, kolejnym krokiem jest opinia Parlamentu Europejskiego, a następnie formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę UE. Ministerstwo przewiduje, że ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w pierwszej połowie 2022 r.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej