RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Połowa osób molestowanych seksualnie ponownie pada ofiarą przestępstwa

Od 5 tys. do 7.5 tys. osób jest w Holandii wykorzystywanych seksualnie lub zmuszanych do pracy  (fot. Shutterstock)
Od 5 tys. do 7.5 tys. osób jest w Holandii wykorzystywanych seksualnie lub zmuszanych do pracy (fot. Shutterstock)

W Holandii co najmniej połowa osób, które były wykorzystywane seksualnie lub zmuszane do pracy, staje się ponownie ofiarami przestępstwa w ciągu kilku lat – poinformował Herman Bolhaar, krajowy sprawozdawca ds. handlu ludźmi i przemocy seksualnej wobec dzieci.

Rażąco niska kara za wykorzystanie dwóch chłopców. Uwzględniono kasację PG

Sąd II instancji ponownie będzie musiał się zająć wymiarem kary, jaką należy wymierzyć byłemu opiekunowi z ośrodka młodzieżowego za seksualne...

zobacz więcej

Według Centrum Badań Naukowych i Dokumentacji każdego roku od 5 tys. do 7.5 tys. osób jest w Holandii wykorzystywanych seksualnie lub zmuszanych do pracy.

Sprawozdawca wskazuje, że prawie 50 proc. osób, które padły ofiarą tego typu przestępstw, w ciągu kolejnych 7 lat ponownie doświadcza czynu karalnego.

Bolhaar wskazuje, że na wiktymizację szczególnie narażone są osoby nieletnie i wzywa rząd i samorządy do bardziej aktywnej ochrony tej grupy osób.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej