RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Aborcja, mniejszości seksualne i marihuana – w niemieckiej umowie koalicyjnej

Planowana ustawa ma zostać po czterech latach zweryfikowana (fot. Shutterstock)
Planowana ustawa ma zostać po czterech latach zweryfikowana (fot. Shutterstock)

Partie SPD, Zielonych i FDP podpisały dziś w Berlinie umowę koalicyjną, w której sporo miejsca poświęcono kwestiom obyczajowym i społecznym. Legalna sprzedaż marihuany, zniesienie zakazu promowania aborcji, więcej praw i ochrony dla osób LGBT+ – to niektóre z poruszonych w umowie spraw.

Rząd Niemiec podpisał umowę koalicyjną. Dwa razy o Polsce, o Nord Stream 2 ani słowa

Partie - socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP podpisały we wtorek umowę koalicyjną. W liczącym 177 stron dokumencie programowym nowego...

zobacz więcej

Zgodnie z podpisaną dziś umową koalicyjną w przyszłości konopie indyjskie mają być dostępne dla dorosłych do celów konsumpcyjnych w licencjonowanych sklepach.

Planowana ustawa ma zostać po czterech latach zweryfikowana pod kątem „skutków społecznych”. W umowie koalicyjnej partii przyszłego niemieckiego rządu czytamy też: „Zaostrzymy przepisy dotyczące marketingu i sponsoringu alkoholu, nikotyny i marihuany”.

Aby zapobiegać nadużywaniu alkoholu i nikotyny, trzy partie chcą „skoncentrować się na zwiększonej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży”.

Zapis dotyczący dostępności marihuany wywołuje protesty niemieckiej policji, a Niemieckie Stowarzyszenie Konopne (Der Deutsche Hanfverband) mówi w kontekście tych planów o wielkim sukcesie.

Koszty leczenia w związku ze zmianą płci


Nowy rząd ma też zamiar obniżyć minimalny wiek uprawniający do udziału w wyborach federalnych z 18 do 16 lat.

Trudne czasy dla Polski. Legutko: Nowy rząd Niemiec za federalizacją Europy

Nowa umowa koalicyjna niemieckich partii zakłada nie tylko większą otwartość na imigrantów i znoszenie im kolejnych obowiązków. Berlin chce także...

zobacz więcej

Zgodnie z ustaleniami koalicjantów zakaz reklamowania aborcji (paragraf 219a kodeksu karnego) ma zostać zniesiony. „Lekarze powinni mieć możliwość udzielania publicznych informacji na temat aborcji bez obawy przed oskarżeniem. W związku z tym skreślimy § 219a” – głosi umowa.

Umowa stwierdza również, że „aborcje powinny być częścią edukacji medycznej i szkoleń”. „Przeciwstawimy się za pomocą skutecznych środków prawnych tzw. chodnikowemu nękaniu (protestom przed gabinetami lekarskim, w których dokonuje się aborcji ) przez antyaborcjonstów” – piszą koalicjanci.

Prawo rodzinne ma zostać zreformowane. Rodziny z dwiema matkami mają być traktowane równo w prawie rodzicielskim. „Jeśli dziecko urodzi się w małżeństwie dwóch kobiet, obie są automatycznie prawnymi matkami dziecka, chyba że ustalono inaczej” – napisano w umowie.

Koszty leczenia w związku ze zmianą płci mają być w całości pokrywane przez ustawowe ubezpieczenie zdrowotne.

„Krajowy Plan Działań na rzecz Akceptacji i Ochrony Różnorodności Płciowej i Seksualnej”


W umowie koalicyjnej SPD, Zieloni i FDP piszą: „Bierzemy pod uwagę potrzeby słabszych grup społecznych, takich jak kobiety niepełnosprawne, kobiety-uchodźcy, a także osoby queer”. Przestępstwa z nienawiści przeciwko osobom LGBTQ mają być w przyszłości zwalczane bardziej zdecydowanie.

Nowy rząd w Niemczech. Wolni demokraci zaakceptowali koalicję z socjaldemokracją i Zielonymi

Niemieccy liberałowie z FDP (Wolna Partia Demokratyczna) zdecydowaną większością głosów zaaprobowali w niedzielę umowę koalicyjną z...

zobacz więcej

W celu „przeciwdziałania wrogości wobec osób queer opracowujemy i wdrażamy (...) Krajowy Plan Działań na rzecz Akceptacji i Ochrony Różnorodności Płciowej i Seksualnej”. Nowy rząd będzie wspierać „kraje związkowe między innymi w podnoszeniu świadomości w szkołach i w pracy z młodzieżą”, promuje „usługi dla starszych osób LGBT oraz zarządzanie różnorodnością w świecie pracy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym. (...) Policja federalna i krajów związkowych ma rejestrować oddzielnie przestępstwa z nienawiści na tle płci i przeciwko osobom queer”.

Tęczowe rodziny


„Opowiadamy się za tym, aby tęczowe rodziny i małżeństwa/partnerstwa osób tej samej płci zawarte w UE były uznawane we wszystkich krajach członkowskich ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. (...) Dokonamy przeglądu procedur azylowych dla prześladowanych osób queer” – czytamy w umowie SPD, Zielonych i FDP.

„Dla osób trans i inter, które zostały dotknięte uszkodzeniami ciała lub przymusowymi rozwodami z powodu poprzednich przepisów, tworzymy fundusz odszkodowawczy”.

Obowiązujący nadal częściowy zakaz oddawania krwi przez homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn oraz osoby transpłciowe ma, zgodnie z umową koalicyjną, zostać całkowicie zniesiony.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej