RAPORT

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę

Osiedle w otulinie Kampinosu. Marian O. z zarzutami

Marian O. zaczął budować osiedle domów jednorodzinnych w otulinie Kampinosu (fot. arch.PAP/Marcin Obara)
Marian O. zaczął budować osiedle domów jednorodzinnych w otulinie Kampinosu (fot. arch.PAP/Marcin Obara)

Marian O., prezes zarządu spółki zajmującej się budową osiedla domów jednorodzinnych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego w warszawskim Lesie Bemowskim, usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa – potwierdza w rozmowie z portalem tvp.info Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Osiedle w środku warszawskiego lasu. Minister zawiadamia prokuraturę

Minister środowiska Michał Woś zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prywatnego inwestora, który rozpoczął...

zobacz więcej

Chodzi o osiedle 15 domów jednorodzinnych, które zaczęło powstawać w podwarszawskim Janowie w gminie Babice Stare. Teren leży w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w rezerwacie przyrody „Łosiowe Błota”.

Budowę rozpoczęto, bo inwestor – powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu koronawirusowi – spróbował wykorzystać jej zapis, który wyłącza stosowanie przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W październiku 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w związku z budową tego osiedla. Postępowanie dotyczy spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym. W śledztwie tym zarzuty usłyszał prezes zarządu spółki zajmującej się budową osiedla Marian O.

Marian O. działał wbrew przepisom


– W toku postępowania ustalono, że w okresie od 8 do 18 września 2020 r. Marian O. działając wbrew przepisom szeregu obowiązujących aktów prawnych, m.in. ustawy o ochronie przyrody, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska i niezasadnie powołując się na brzmienie art. 12 tzw. ustawy covidowej przystąpił do realizacji budowy 15 budynków jednorodzinnych na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Łosiowe Błota”. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w ramach tej inwestycji dokonano wycinki samosiejów i drzewostanu, co skutkowało całkowitym usunięciem i zniszczeniem roślinności, wykarczowaniem drzew, zniszczeniem lęgowisk ptaków i siedlisk co najmniej 10 gatunków chronionych, a także zniszczeniem tamy bobra europejskiego – przekazała prokurator Skrzyniarz.

Osiedle w otulinie Kampinosu. Prokuratura postanowiła o śledztwie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w związku z budową osiedla w otulinie Kampinosu i rezerwatu Łosiowe Błota. Postępowanie dotyczy...

zobacz więcej

Ustalono również, że na terenie budowy przeprowadzono prace ziemne i wzniesiono nowe obiekty budowlane, a także ogrodzono teren siatką, uniemożliwiając migrację zwierząt.

– W wyniku wskazanych działań doszło do wyrządzenia istotnej szkody i istotnego zmniejszenia wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu – zaznacza rzeczniczka.

Zarzuty ws. osiedla w otulinie Kampinosu. Marian O. nie przyznaje się


Marian O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu o odmówił składania wyjaśnień w sprawie. Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do dwóch lat.

W sprawie inwestycji działania pozakarne podjęte zostały przez Prokuratora Regionalnego w Warszawie Jakuba Romelczyka, który 11 września 2020 r. wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęcie postępowania administracyjnego i wstrzymanie robót prowadzonych przez inwestora. W jego wyniku organ postanowieniem z 18 września 2020 r. wstrzymał budowę.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej