RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Kolejny zarzut KE wobec Węgier „w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ”

Niektórzy politycy w UE uznali, że nowe regulacje są wymierzone w homoseksualistów (fot. Shutterstock/lazyllama)
Niektórzy politycy w UE uznali, że nowe regulacje są wymierzone w homoseksualistów (fot. Shutterstock/lazyllama)

KE podała, że węgierski Urząd Ochrony Konsumentów zobowiązał ostatnio wydawcę książki dla dzieci, przedstawiającej osoby LGBITQ, do zamieszczenia zastrzeżenia, że książka przedstawia formy „zachowań odbiegające od tradycyjnych ról płciowych”.

KE pisze do Węgier w sprawie ustawy o ochronie dzieci

Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders wystosował w środę pismo do minister sprawiedliwości Węgier Judit Vargi, podkreślając obawy prawne...

zobacz więcej

Komisja uważa, że nakładając obowiązek informowania o odstępstwach od „tradycyjnych ról płci”, Węgry ograniczają swobodę wypowiedzi autorów i wydawców książek (art. 11 Karty praw podstawowych UE). Zdaniem KE, Węgry stosują dyskryminację ze względu na orientację seksualną w nieuzasadniony sposób, łamiąc art. 21 Karty praw podstawowych UE oraz niewłaściwie stosują przepisy UE dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych.

W lipcu KE uruchomiła procedurę wobec Węgier                                        


 Budapeszt ma dwa miesiące na odpowiedź na zarzuty. Jeśli ta zdaniem KE będzie niesatysfakcjonująca, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W lipcu KE uruchomiła procedurę wobec Węgier. Sprawa dotyczy uchwalonej ustawy, która m.in. „w szczególności zakazuje dostępu lub ogranicza dostęp osobom poniżej 18. roku życia do treści, które promują i przedstawiają tzw. rozbieżność w stosunku do tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia, zmianę płci lub homoseksualizm”.

„Ochrona małoletnich stanowi uzasadniony interes publiczny, który UE uznaje i realizuje. W tym przypadku jednak Węgry nie wyjaśniły, dlaczego udostępnianie dzieciom treści LGBTIQ jako takich miałoby szkodzić ich dobru czy być niezgodne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Komisja postanowiła zatem skierować do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia, ponieważ uważa, że ustawa narusza szereg przepisów UE” – informowali w lipcu unijni urzędnicy. 

Zdaniem KE, naruszone zostały przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w zakresie norm regulujących treści audiowizualne oraz swobody świadczenia transgranicznych audiowizualnych usług medialnych, ponieważ Węgry wprowadziły nieuzasadnione ograniczenia, które dyskryminują osoby ze względu na ich orientację seksualną, a ponadto ograniczenia te mają charakter nieproporcjonalny.

Premier Węgier: walczyłem o wolność i prawa prześladowanych homoseksualistów

W czasach komunizmu homoseksualiści byli prześladowani, a ja walczyłem o ich wolność i prawa – oświadczył przed rozpoczęciem szczytu unijnych...

zobacz więcej

„Szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu”


 Parlament Węgier przyjął 15 czerwca ustawę, w której zapisano, że szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze. Ponadto państwo ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących zmianę płci zapisanej w chwili urodzenia, jak również homoseksualizm.

Ustawa zaostrza ponadto kary przewidziane w kodeksie karnym za niektóre przestępstwa związane z pornografią dziecięcą nawet do 20 lat pozbawienia wolności i przewidujące stworzenie ewidencji osób, które dopuściły się pedofilii.

Niektórzy politycy w UE uznali, że nowe regulacje są wymierzone w homoseksualistów. Do ustawy krytycznie odniosła się Komisja Europejska i jej szefowa Ursula von der Leyen.

Władze Węgier argumentują, że ustawa gwarantuje prawa rodziców do seksualnego wychowania dzieci i nie dotyczy praw związanych z orientacją seksualną osób powyżej 18. roku życia, zatem nie zawiera żadnego elementu dyskryminującego.

We wtorek parlament Węgier, głosami Fideszu, uchwalił ustawę, pozwalającą rządowi na rozpisanie referendum w sprawie praw osób LGBT. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że plebiscyt ma się odbyć w dniu wyborów parlamentarnych, a rząd Viktora Orbana chce poprzedzić go kampanią na rzecz walki z „propagandą LGBT”.

Wybory do parlamentu Węgier zaplanowane są na wiosnę przyszłego roku.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej