RAPORT

Wojna na Ukrainie

Sejm odrzucił poprawki Senatu. Ustawa o ochronie granicy trafi do prezydenta

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji Ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Za przyjęciem poprawek głosowali wszyscy obecni parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL – Koalicji Polskiej oraz ruchu Polska 2050. Za odrzuceniem opowiedzieli się przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy.

Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy

Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie...

zobacz więcej

Senat w piątek wniósł do nowelizacji Ustawy o ochronie granicy państwowej osiem poprawek. We wtorek propozycje zmian były kolejno głosowane w Sejmie. Posłowie wszystkie odrzucili.

Co zawiera Ustawa o ochronie granicy?


Przepisy nowelizacji Ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw umożliwią czasowe zakazanie przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej – z Białorusią, Ukrainą i Rosją – w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Tego chciała senacka większość


Senackie poprawki, na które nie zgodził się Sejm, przewidywały m.in., że zakaz nie obejmowałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej.

Jedna z senackich poprawek zakładała ponadto, że przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu straciłyby moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Inna ograniczyłaby obszar, na którym może zostać wprowadzony zakaz, do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli do pasa 183 miejscowości przylegających do granicy z Białorusią.

Bez kary za łamanie przepisów? Kolejna poprawka odrzucona


Kolejna poprawka skreśliłaby możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny. Poparcia większości posłów nie zyskał też przepis, zgodnie z którym szef MSWiA i komendant główny SG co 30 dni składaliby Sejmowi sprawozdanie z obowiązywania zakazu.

Czytaj więcej: Co zawiera rządowy projekt ustawy o ochronie granicy państwowej

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej