RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Jawność majątku dzieci urzędników. Jest wyrok TK

Trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne (fot. Shutterstock/PawelCebo)
Trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne (fot. Shutterstock/PawelCebo)

Niekonstytucyjne są przepisy ws. oświadczeń majątkowych najważniejszych urzędników państwowych odnoszące się do majątku ich dzieci, dzieci ich małżonka i dzieci przez nich przysposobionych – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Regulację przed jej podpisaniem zaskarżył prezydent Andrzej Duda.

TK nt. badania legalności wyboru sędziów Trybunału przez ETPC: Niekonstytucyjne

Przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przyznaje ETPC kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału...

zobacz więcej

W czwartek TK w pełnym składzie przez około półtorej godziny rozpoznawał tę sprawę i po godz. 13 ogłosił wyrok.

Jednocześnie TK orzekł, że zakwestionowane przepisy „są nierozerwalnie związane” z całą – uchwaloną w 2019 r. – regulacją. Do wyroku TK trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne. Byli to sędziowie: Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Pszczółkowski i Jakub Stelina.

Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych przewidywała m.in., że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu.

Prezydent Andrzej Duda skierował tę ustawę do TK pod koniec października 2019 r. w trybie kontroli prewencyjnej. Wątpliwości głowy państwa powodowały przede wszystkim sytuacje, kiedy ktoś ma wpisać do oświadczenia majątkowego informacje o majątku swych najbliższych, a tych informacji albo nie może zdobyć, albo mogą one być nieprecyzyjne.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej