RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Komisja finansów zaakceptowała budżet rolny na 2022 r.

Wcześniej nad budżetem rolnym debatowała sejmowa komisja rolnictwa (fot. Shutterstock)
Wcześniej nad budżetem rolnym debatowała sejmowa komisja rolnictwa (fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała budżet rolny na 2022 r., nie wnosząc do niego poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w porównaniu z minionym rokiem będą zwiększone o 6 mld zł.

Przełomowa decyzja ministra rolnictwa: Pierwszy w historii agroport

Dopłaty „właściwie od samego początku, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, były nieadekwatne do tego, w jaki sposób rolnicy pracują w...

zobacz więcej

Wcześniej nad budżetem rolnym debatowała sejmowa komisja rolnictwa, która także nie wniosła poprawek do rządowej propozycji budżetu rolnego na 2022 r. Poprawki do budżetu rolnego zgłosiła poseł Małgorzata Tracz (KO). Nie uzyskały one akceptacji komisji rolnictwa.

– Według komisji rolnictwa i rozwoju wsi cel projektu ustawy budżetowej, jakim jest zabezpieczenie stabilnego poziomu finansowania podmiotów obsługujących rolników i mieszkańców wsi, będzie osiągnięty – powiedział Jerzy Małecki (PiS), przedstawiając sprawozdanie komisji rolnictwa. Poseł w imieniu komisji pozytywne zarekomendował budżet rolny.

Wydatki zwiększają się o kwotę ponad 6 mld zł  


  W projekcie zaplanowano łączne wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wraz z rezerwami w wysokości 60,6 mld zł. Wydatki zwiększają się o kwotę ponad 6 mld zł, w części rolnictwo rosną one o 47 proc., w części rozwój wsi – o 15 proc., a w części rynki rolne – o 28 proc. – poinformował Małecki.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo  realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, zaplanowano w kwocie 16,3 mld zł. Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19 mld 150 mln zł. Łączne wydatki mają więc wynosić 35 mld 457 mln zł. Jest to 6,92 proc. wydatków ogółem budżetu państwa.

Emerytury bez podatku. ZUS podał nowe kwoty świadczeń

Emeryt ze świadczeniem 2088 zł „na rękę” dzięki zmianom podatkowym od nowego roku będzie otrzymywał 2275 zł, czyli 187 zł więcej miesięcznie –...

zobacz więcej

W 2022 r. w porównaniu do 2021 r. zwiększają się wydatki na dopłaty do ubezpieczeń rolnych o kwotę 1 mld zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o kwotę ok. 490 mln zł, a na funkcjonalnie szkół i ośrodków doradztwa rolniczego i KRUS o kwotę 258 mln zł, a z budżetu unijnego o 3,5 mld zł.

Finansowanie zadań weterynarii


Dyskusja na posiedzeniu komisji finansów dotyczyła głównie finansowania zadań weterynarii, w tym zwiększenia zarobków lekarzy weterynarii. Mówiono o drogich nawozach i o finansowaniu gospodarstw ekologicznych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaznaczył, że w 2022 r. wydatki na weterynarię wzrosną o 1,8 mld zł, będą one w budżecie ministra rolnictwa, ale też wojewodów. W tym roku na Inspekcję Weterynaryjną i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt z rezerw przeznaczono łącznie 922 mln zł.

Wiceminister przypomniał, że w przyszłym roku zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej o 604 etatów, na co przeznaczone będą wydatki w wysokości ponad 65 mln zł; powiększone zostaną inspektoraty powiatowe, na co ma być przekazane ok. 57,8 mln zł.

Zobacz także: Kościński: Wyższa kwota wolna od podatku przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej


Komisja finansów na środowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała też wniosek ministra rolnictwa o zmianę w planie finansowym KRUS. Chodzi m.in. o zmniejszenie kwoty o 50 mln zł na zasiłki macierzyńskie, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zasiłki pogrzebowe.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej