RAPORT

Wojna na Ukrainie

Jaki będzie wzrost gospodarczy? Szef OECD podał prognozy dla Polski

Zdaniem szefa OECD wzrost gospodarczy wyniesie ok. 5 proc (fot. Getty Images; Shutterstock)
Zdaniem szefa OECD wzrost gospodarczy wyniesie ok. 5 proc (fot. Getty Images; Shutterstock)

Wzrost gospodarczy w Polsce sięgnie ok. 5 proc. w 2021 r. i utrzyma się na podobnym poziomie w 2022 r. - ocenił w poniedziałek sekretarz generalny OECD Mathias Cormann. Dodał, że od 2023 r. wzrost zacznie „nieznacznie słabnąć, ale nadal pozostanie silny”.

Opodatkowanie cyfrowych gigantów. Minister Kościński rozmawia z szefem OECD

Minister finansów Tadeusz Kościński spotkał się w poniedziałek z sekretarzem generalnym OECD Mathiasem Cormannem. Rozmowa dotyczyła współpracy w...

zobacz więcej

Jak powiedział w poniedziałek PAP sekretarz generalny OECD Mathias Cormann, Polska gospodarka radzi sobie w pandemii „wyjątkowo dobrze”.

Szef OECD przewiduje, że wzrost gospodarczy w Polsce „sięgnie ok. 5 proc w 2021 r., na poziomie 5 proc. utrzyma się też w 2022 r.”. – Wzrost zacznie słabnąć nieznacznie od 2023, ale nadal pozostanie silny – prognozuje.

Wskazał też na kwestie związane z presją inflacyjną. Według niego, nie ona ma w pełni trwałego charakteru, ale – jak podkreślił – należy „uważnie obserwować m.in. potencjalne ryzyka i bardzo ostrożnie na nie reagować” – zaznaczył.

„Presja inflacyjna ma charakter przejściowy”


– Sądzimy, że pewne elementy presji inflacyjnej mają charakter przejściowy, są związane z niedopasowaniem podaży i popytu w następstwie pandemii – powiedział Cormann. Przyznał, że popyt odrodził się znacznie mocniej niż się tego spodziewano. Z kolei podaży odrobienie zaległości zajęło więcej czasu, co miało związek m.in. z wyzwaniami logistyczno-transportowymi wynikającymi z pandemii. Wymienił też czynniki związane ze wzrostem cen energii.

Unijny komisarz: Polska znakomicie radzi sobie w kwestii umacniania praw konsumentów

Polska radzi sobie znakomicie w kwestii wzmacniania pozycji konsumentów i umacniania ich praw – ocenił unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier...

zobacz więcej

– W przypadku Polski, ze względu na siłę polskiej gospodarki, silny wzrost, niski poziom bezrobocia, istnieje ryzyko, że utrzyma się presja płacowa – aby tego uniknąć potrzebne będą (...) korekty w polityce monetarnej i fiskalnej, czego polskie władze są (...) świadome – wskazał.

W jego opinii Polska wkroczyła w koronakryzys „relatywnie silna, jeśli chodzi o kondycję fiskalną” – zaznaczył. Wskazał w tym kontekście m.in, na stosunek zadłużenia do PKB, który w Polsce – mimo kryzysu – nadal nie przekracza 60 proc.

Mimo to, jak wskazał Cormann, należy precyzyjnie „dopasować kierunek i miks wydatków” – bardziej skierować je do tych sektorów gospodarki i tych grup społecznych, które rzeczywiście nadal potrzebują wsparcia. Zarekomendował też przesunięcie wydatków w większym stopniu w kierunku inwestycji. Według niego ważne jest „skoncentrowanie się na bardziej przyszłościowych inwestycjach”. Chodzi, jak podkreślił, o to, by ułatwić „zielone i cyfrowe odrodzenie”.

Szef OECD: Wyzwaniem jest starzejąca się populacja


Szef OECD mówiąc o czynnikach spowalniających wzrost w Polsce wymienił m.in. te, które ograniczają produktywność i udział siły roboczej w części sektorów. Jego zdaniem ważne będzie „zmobilizowanie wszystkich zasobów pracy w gospodarce”.

Zdaniem Cormanna w Polsce, podobnie jak w krajach zachodnich, wyzwaniem jest starzejąca się populacja. Jak ocenił należy m.in. zwiększyć udział kobiet w rynku pracy oraz osób starszych. Wskazał też na wyzwania strukturalne, takie jak dekarbonizacja, osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 r. – Konieczna jest zielona transformacja, ale taka, która będzie z korzyścią zarówno dla obywateli, jak i gospodarki – podkreślił.

Sekretarz generalny OECD wśród ryzyk wynikających z cyfryzacji, którą przyspieszyła pandemia, wymienił kwestie cyberbezpieczeństwa. Wskazał na konieczność równego dostępu do wysokiej jakości infrastruktury cyfrowej. – Polska jest tu na dobrej pozycji; ma wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, ale w kwestii transformacji cyfrowej ma do wykonania pracę m.in. w zakresie sektora małych i średnich firm – ocenił.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej