RAPORT

Wojna na Ukrainie

Koło Gospodyń Wiejskich to żadna „wiocha” #PolskaToWięcej

Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich powstały w XIX wieku i od samego początku działalności miały jednoczyć społeczność wiejską.

Polskie samochody elektryczne #PolskaToWięcej

Izera jest pierwszą marką aut elektrycznych w Polsce. Dzięki staraniom oraz pracy wielu osób zaangażowanych w projekt już za kilka lat auta...

zobacz więcej

Pierwsze koło gospodyń wiejskich zostało założone w 1877 roku we wsi Janisławice, jednak organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działała już 11 lat wcześniej we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim.

Koła gospodyń wiejskich są niczym innym jak niezależnymi społeczno-zawodowymi organizacjami kobiet głownie z terenów wiejskich. Ich działalność koncentruje się na:

- Pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

- Działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich

- Rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet

- Racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego

- Zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkrolu

Terytorialsi. Zawsze gotowi i zawsze blisko #PolskaToWięcej

Wszyscy chcemy prowadzić spokojne życie w którym nie trzeba obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Osiedla z ochroną, monitoringiem i innymi systemami...

zobacz więcej

Koła Gospodyń Wiejskich to zorganizowane inicjatywy społeczne


Przed 29 listopada 2018 r. koła gospodyń wiejskich działały na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie regulaminów. W myśl tej ustawy koła gospodyń wiejskich broniły praw, reprezentowały interesy i działały na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Były one tworzone jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i posiadały swoją reprezentację we wszystkich ich statutowych organach. We wsiach, w których nie działały kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich tworzono jako samodzielne kółka rolnicze i w takim wypadku mogły posiadać osobowość prawną; istniała także możliwość powołania koła gospodyń wiejskich w formie stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowego.

Od 29 listopada 2018 r. podstawą prawną działania kół gospodyń wiejskich jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpisu dokonuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło działa na podstawie statutu. Na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło. Koło posiada zebranie członków i zarząd wybierany przez to zebranie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera i promuje działalność Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, a także uczestniczy w procesie przyznawania pomocy finansowej.

W Polsce jest zarejstrowanych ponad 9600 Kół Gospodyń Wiejskich.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej