RAPORT

Pogarda

Atak na polskich żołnierzy. Białorusini złamali międzynarodową konwencję?

To kolejny element prowokacji na granicy (fot. Shutterstock/Matteo Giotto; Twitter/Straż Graniczna)
To kolejny element prowokacji na granicy (fot. Shutterstock/Matteo Giotto; Twitter/Straż Graniczna)

Najnowsze

Popularne

Białoruscy żołnierze oślepiali laserem polskich funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa na granicy. Działanie to zostało udokumentowane i jest widoczne na nagraniu udostępnionym przez polskie służby. Jak wynika z Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 1980 roku, której sygnatariuszem jest m.in. Białoruś, stosowanie broni laserowej jest zakazane.

Duża grupa migrantów przekroczyła polską granicę. Wszystkich zatrzymano

Wszystkich ponad 50 migrantów, którzy siłowo przedostali się do Polski w rejonie miejscowości Starzyna w gminie Dubicze Cerkiewne od razu...

zobacz więcej

Poprzedniej nocy białoruskie służby próbowały – w rejonie miejscowości Czeremcha – zniszczyć tymczasową zaporę graniczną ustawioną po polskiej stronie. Polskie służby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym, co widać na filmie opublikowanym przez Straż Graniczną, przez Białorusinów w mundurach.

Straż Graniczna poinformowała też, że to Białorusini wyposażyli migrantów w gaz łzawiący, który został rozpylony w kierunku polskich służb, którym udało się zapobiec próbie nielegalnego sforsowania granicy.

„W nocy zanotowaliśmy użycie przez służby Białorusi lasera koloru zielonego. Zakładamy, że były to próby oślepienia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy patrolujących granicę” – napisała w piątek Straż Graniczna.

Atak białoruskich służb na polskich żołnierzy. Kolejna prowokacja

Grupa migrantów, która próbowała siłowo przekroczyć granicę, zaatakowała polskich policjantów rzucając w nich kamieniami. Jeden funkcjonariusz...

zobacz więcej

Działanie służb Łukaszenki stoją w sprzeczności z postanowieniami „Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki” sporządzonej w Genewie 10 października 1980 r. Sygnatariuszami konwencji są m.in. Białoruś i Polska.

Protokół IV konwencji mówi o zakazie używania oślepiającej broni laserowej.

Artykuł 1: Zabrania się stosowania broni laserowej specjalnie przeznaczonej do tego, że jej wyłączną funkcją bojową lub jedną z funkcji bojowych jest spowodowanie trwałej ślepoty nieuzbrojonego oka lub oka z urządzeniem korygującym wzrok. Wysokie Umawiające się Strony nie będą przekazywały takiej broni żadnemu państwu ani jednostce niebędącej państwem.

Artykuł 2: Stosując systemy laserowe, Wysokie Umawiające się Strony podejmą wszelkie możliwe środki ostrożności, aby uniknąć przypadków powodowania trwałej ślepoty. Takie środki ostrożności będą obejmowały szkolenie sił zbrojnych i inne praktyczne działania.

Artykuł 3 Oślepienie będące wynikiem przypadkowym lub ubocznym skutkiem prawnie dozwolonego wojskowego zastosowania systemów laserowych, włączając w to systemy laserowe skierowane przeciwko sprzętowi optycznemu, nie jest objęte zakazem, o którym mowa w niniejszym protokole.

Artykuł 4 Dla celów niniejszego protokołu „trwała ślepota” oznacza nieodwracalną i niemożliwą do skorygowania utratę wzroku, która stanowi poważne kalectwo z brakiem perspektywy uleczenia. Poważne kalectwo jest równoważne ostrości wzroku mniejszej niż 20/200 Snelli mierzonej dla obojga oczu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej