RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Austriacki dziennik broni Polski, Węgier i Słowenii

Bruksela traktuje Polskę jak kraj niższej kategorii – ocenia publicysta (fot. PAP/EPA/FREDERICK FLORIN / POOL)
Bruksela traktuje Polskę jak kraj niższej kategorii – ocenia publicysta (fot. PAP/EPA/FREDERICK FLORIN / POOL)

UE stoi w obliczu demokratycznej kontrrewolucji, która poddaje pod dyskusję pozornie rozwiązany problem suwerenności narodowej w konfederacji państw. Kontrrewolucja wywodzi się z państw Grupy Wyszehradzkiej, ale zyskuje poparcie w innych krajach – pisze dziennik „Die Presse”.

Le Pen: Węgry stoją na czele walki o wolność narodów

Węgry stoją na czele walki o wolność narodów – powiedziała liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen podczas konferencji prasowej,...

zobacz więcej

W opublikowanym przez portal austriackiego dziennika komentarzu, zatytułowanym „Polska stoi na czele europejskiej kontrrewolucji”, jego autor Karl-Peter Schwarz zastanawia się, „co się dzieje w głowach polityków i dziennikarzy, którzy mają zamiar udzielać Polakom, Węgrom i Słoweńcom lekcji demokracji i praworządności”.

Czy „Austriacy i Niemcy nie powinni rozbrajać werbalnie, zamiast dolewać oliwy do ognia?”. Jego zdaniem „gesty konsternacji i deklaracje winy potomków za zbrodnie popełnione przez ich dziadków i pradziadków w tych krajach tracą wiarygodność, gdy się im grozi, a ich rządy szantażuje”.

Obecny konflikt z Polską „dotyczy kwestii nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym, w tym konstytucyjnym. Nadrzędność ta nie jest ustanowiona w traktatach UE, lecz wynika z orzecznictwa TSUE” – pisze dziennikarz.

Kraje UE drugiej i trzeciej kategorii


Polska „ratyfikowała traktat lizboński i dlatego musi respektować nadrzędność TSUE nad własnym Trybunałem Konstytucyjnym”, ale „właściwie powinno to dotyczyć również Niemiec, których Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał program skupu obligacji EBC za niekonstytucyjny w części, którą zatwierdził TSUE” – zauważa publicysta.

„Na próżno jednak Polska powołuje się na przykład Niemiec, bo w UE są kraje członkowskie pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii” - podkreśla Schwarz.

Prawo europejskie „od samego początku było prawem politycznym, ponieważ jego celem jest coraz głębsza integracja. W art. 1 traktat lizboński określa się, nie bez powodu, jako »nowy etap w urzeczywistnianiu coraz ściślejszej unii między narodami Europy«. Romano Prodi powiedział kiedyś, że UE jest jak rower, który przewraca się, jeśli nie pedałuje się dalej” – przypomina publicysta. Zdaniem Schwarza „wybuchowy w tym konflikcie jest fakt, że nie tylko Polska odmawia TSUE prawa do bycia ostatecznym autorytetem w ocenie jakości państwa prawa w krajach członkowskich. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny opowiada się za »pluralizmem konstytucyjnym«, który dąży do osiągnięcia konsensusu w ramach stałego dialogu, a nie tylko akceptuje prymat TSUE. Michel Barnier, niegdyś główny negocjator Brukseli w sprawie brexitu, wzywa Francję do zaprzestania podporządkowywania się orzeczeniom TSUE i odzyskania »suwerenności prawnej«” – zauważa autor.

Czy w takim razie „Barnier i niemieccy sędziowie konstytucyjni są teraz również niebezpiecznymi podpalaczami, jak premierzy Polski, Węgier i Słowenii?” – zastanawia się Schwarz.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Wyraźnie widać, że polski Trybunał Konstytucyjny „kwestionuje model integracji europejskiej, w którym sędziowie dyktują wybranym politykom drogę do »coraz ściślejszej unii«. UE stoi w obliczu istnej demokratycznej kontrrewolucji, która poddaje pod dyskusję stary, tylko pozornie rozwiązany problem suwerenności narodowej w konfederacji państw. Ta kontrrewolucja wywodzi się z państw Grupy Wyszehradzkiej, ale zyskuje również poparcie w innych krajach” – uważa autor.

Karl-Peter Schwarz przez wiele lat był korespondentem zagranicznym dzienników „Die Presse” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Teraz jest niezależnym dziennikarzem i autorem książek.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej