RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Kolejna jednoosobowa decyzja TSUE: Milion euro dziennie kary dla Polski

TSUE kara Polskę za przepisy dot. Izby Dyscyplinarnej (fot. arch.PAP/Leszek Szymański, TSUE)
TSUE kara Polskę za przepisy dot. Izby Dyscyplinarnej (fot. arch.PAP/Leszek Szymański, TSUE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył kolejną karę na Polskę: milion euro dziennie za to, że nie zawieszono Izby Dyscyplinarnej SN oraz kilku innych przepisów, których likwidacji żądała Komisja Europejska. Decyzję – czytamy w komunikacie prasowym TSUE – podjął wiceprezes Trybunału Lars Bay Larsen z Danii.

Niemieckie media: TSUE stał się czynnikiem władzy politycznej

Chodzi o to, czy UE powinna być de facto państwem, czy też sojuszem suwerennych państw narodowych. Podstawą suwerenności każdego państwa jest jego...

zobacz więcej

„Poszanowanie środków tymczasowych, zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r., jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego” – podał TSUE.

Gigantyczna kara TSUE dla Polski


Jak wskazuje TSUE, chodzi o orzeczenie wydane w połowie lipca tego roku, mówiące, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym.

Komisja Europejska we wrześniu domagała się nałożenia na Polskę kar finansowych za niewykonanie postanowienia o „natychmiastowym zawieszeniu” przepisów dot. uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

W wydanym w środę postanowieniu wiceprezes Trybunału Lars Bay Larsen zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, „licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania (...) lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku”.

TSUE podał w uzasadnieniu, że na podstawie informacji, przedstawionych przez obie strony, wiceprezes Trybunału stwierdził, iż przepisy polskie, dotyczące Izby Dyscyplinarnej, nadal mogą być stosowane w polskim porządku prawnym.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana.

Zobacz także: Kim jest sędzia, która chce zamknąć Turów? „Jej stanowisko to decyzja jednej osoby”

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej