RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Ustawa o obronie ojczyzny. „Nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowej”

Ustawa o obronie ojczyzny jest dostosowaniem do obecnej sytuacji międzynarodowej i potrzeb obronnych – powiedział na konferencji prasowej wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. – Jeśli chcemy uniknąć najgorszego, musimy działać zgodnie ze starą zasadą: chcesz pokoju, szykuj się do wojny, a dokładnie: buduj silne siły zbrojne. Obecne siły zbrojne nie są na miarę potrzeb – wskazał. Minister obrony narodowej podkreślił: „Nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowej; wprowadzamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową”.

30 lat w Lublińcu, 5 razy w Afganistanie. To nowy „generał wśród podoficerów” w WOT

Starszy chorąży sztabowy Mirosław Ziarniak objął obowiązki starszego podoficera Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest jednym z najbardziej...

zobacz więcej

Kaczyński wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem prezentują założenia nowej ustawy. Prezes PiS podkreślił, że jest ona potrzebna z uwagi na fakt, że obowiązująca ustawa o obowiązku obrony pochodzi z 1967 r. Oprócz tego istnieją przesłanki do zmiany ustawy w postaci obecnej sytuacji międzynarodowej.

Państwo, które leży na granicy NATO, także UE, musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby, miejmy nadzieję, że nigdy do takiej potrzeby nie dojdzie, musi mieć też możliwość skutecznej obrony, i to przez dłuższy czas samodzielnie, bo mechanizm, który prowadzi do uruchomienia w pełni sił NATO, to są bardzo potężne siły, jednak trwa i to trwa niekrótko – mówił wicepremier.

– Jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą – chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Albo, żeby nie padała to wojna – chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne – dodał.

– Chodzi o to, by siły naszej armii i siła ognia, możliwość oddziaływania na duże odległości, możliwość tzw. projekcji siły, by to wszystko było zwiększone. Ale nie troszkę, nie o 20 proc., nie o 50 proc., nie o 100 proc. nawet, tylko wielokrotnie – powiedział Kaczyński.

Jak dodał, „to jest potężny wysiłek, ale ten wysiłek jest w tej chwili nam potrzebny”. – Ta ustawa stwarza ku temu podstawy. Stwarza także podstawy dla rozbudowy personalnej sił zbrojnych, wprowadzając nowe rodzaje służby wojskowej. (...) W związku z tym także jej liczebność bardzo zdecydowanie się ma zwiększyć – kontynuował.

„Osłona-21”. Żołnierze WOT rozpoczęli ćwiczenia przy granicy z Białorusią

Wybrane brygady Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęły ćwiczenia „Osłona-21” przy wschodniej granicy Polski. Żołnierze do końca roku będą działać...

zobacz więcej

Podkreślił, że „to oczywiście nie będzie zrobione z dnia na dzień, ale to będzie proces stosunkowo krótkotrwały”.

– Oczywiście broni nie kupuje się jak samochodu w sklepie, to proces znacznie dłuższy. (...) Z całą pewnością bardzo dużą rolę będą odgrywały dostawy amerykańskie, ale oczywiście nie rezygnujemy także z innych kierunków, nie rezygnujemy także z zakupu broni od naszych sojuszników europejskich – zaznaczył Kaczyński.

Dodał, że „jednym z celów tego przedsięwzięcia jest także umacnianie NATO, przekonywanie NATO, że warto, że trzeba, że to potrzebne i że można”.

– Chcemy, by Polska była państwem, biorąc pod uwagę całe NATO, militarnie silnym, należącym do najsilniejszych. Taki jest nasz cel, ale to nie wynika z żadnych ambicji, nie mówiąc już o ambicjach mocarstwowych, to wynika po prostu z konieczności, z naszego położenia geopolitycznego. I jest naszym obowiązkiem, można powiedzieć: świętym obowiązkiem, aby to zostało zrealizowane – oświadczył Kaczyński.

Według wicepremiera „tego rodzaju działania natrafiają zwykle na różnego rodzaju opory”.

– Stąd moja obecność w rządzie jako wicepremiera i szefa komitetu; (...) mam nadzieję, że po zrealizowaniu tego celu – nie mówię o ostatecznym zrealizowaniu, tylko o stworzeniu podstaw do jego realizacji, a także jeszcze kilku, też ważnych, ale mniej ważnych – moja misja zostanie zakończona – dodał wicepremier ds. bezpieczeństwa.

Błaszczak: Gdyby nie płot, mielibyśmy w Polsce kryzys migracyjny

Minister obrony narodowej w internetowym wpisie wskazał na korzyści płynące z budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej. Tym samym odniósł się do...

zobacz więcej

Kaczyński zauważył, że obecne siły zbrojne Polski nie są na miarę potrzeb, ponieważ sytuacja się zmieniła i zaostrzyła. Zwracał uwagę, na wojnę hybrydową na granicy, różne prowokacje i bardzo potężną armię rosyjską wspieraną przez nieporównanie słabszą armię białoruską.

Wicepremier mówił też o imperialnych ambicjach Rosji i nieustannych ćwiczeniach wojskowych armii rosyjskiej. – Niezależnie od różnego rodzaju deklaracji, to są ćwiczenia zmierzające to tego, by jednostki armii Federacji Rosyjskiej były gotowe do działań ofensywnych – zaznaczył Kaczyński.

Jak ocenił, ambicją obecnych władz Rosji jest odbudowa imperium, które rozpadło się w latach 1989-91. Kaczyński podkreślił, że zostały uczynione pewne kroki w kierunku odbudowy tego imperium i nie można wykluczyć, że będą czynione dalsze kroki.

Błaszczak: Będą kolejne podwyżki dla żołnierzy

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w sobotę o podwyżce uposażeń w wojsku. „Będą kolejne podwyżki dla żołnierzy! Jednym z naszych priorytetów...

zobacz więcej

– To wszystko skłania nas do radykalnego (...) umocnienia naszych sił zbrojnych i ta ustawa właśnie temu ma służyć. Ma uporządkować prawo, znosi 14 innych ustaw i wprowadza za to dużą regulację, to jest 720 artykułów odpowiednio podzielonych – poinformował Kaczyński.

Podkreślił, że bardzo istotnym elementem tej regulacji jest mechanizm finansowania sił zbrojnych, finansowania ich rozbudowy i nowego uzbrojenia.

– My zdecydowanie odrzucamy tę koncepcję, która się dzisiaj pojawiła, która jest nawet, można powiedzieć, modna, że armia powinna być niewielka, za to bardzo dobrze uzbrojona. Powinna być możliwie duża i dobrze uzbrojona, wtedy ma tę moc odstraszającą – powiedział Kaczyński.

Minister Błaszczak dziękował wicepremierowi Kaczyńskiemu za powstanie tego projektu. – Za to, że w ramach tego projektu przede wszystkim powstał mechanizm, który daje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na uzbrojenie Wojska Polskiego, na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego i również na zwiększenie liczebne Wojska Polskiego – powiedział szef MON.

Przedstawił też główne cele tej ustawy, którymi są: uelastycznienie zasad awansów w Siłach Zbrojnych; likwidacja „szklanego sufitu” dla szeregowych i podoficerów; wprowadzenie dodatkowych regulacji dyscyplinujących, antykorupcyjnych i antynepotycznych oraz uporządkowanie przepisów regulujących zasady pełnienia służby wojskowej.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił z kolei, że nowa ustawa o obronie ojczyzny wprowadza system zachęt do służby wojskowej, uelastycznia awanse w wojsku, wprowadza nowe rodzaje służby wojskowej.

– Nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowej; wprowadzamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową – zaznaczał.

Obrona cyberprzestrzeni – nowy rodzaj wojsk


Błaszczak na wtorkowej konferencji przekazał, że ustawa o obronie ojczyzny zakłada powstanie nowego rodzaju wojsk – wojsk obrony cyberprzestrzeni.

– Zakładamy dopuszczenie do służby osób niepełnosprawnych do wojsk obrony cyberprzestrzeni – dodał szef MON.

Jednocześnie ustawa o obronie ojczyzny zakłada powstanie nowego rodzaju wojsk – wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Świadczenia motywacyjne – dodatki dla doświadczonych żołnierzy

Szef MON o strzałach na granicy: Prowokacje są i pewnie będą miały miejsce

Prowokacje na granicy ze strony białoruskiej są i pewnie będą miały miejsce, a w sytuacji ataku hybrydowego oczekuję wsparcia opozycji dla...

zobacz więcej

– Wprowadzamy nowe świadczenia motywacyjne dla żołnierzy: 1500 zł dla tych, którzy zdecydują się zostać w służbie po 25 latach, oraz 2500 zł – po 28 latach – poinformował Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że jest to analogiczne rozwiązanie, jak w przypadku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej.

– Zależy nam na tym, żeby doświadczeni żołnierze zawodowi, jeśli zdrowie im pozwala, dalej mogli pełnić swoją służbę – mówił Błaszczak.

Szef MON zapewnił, że wszystkie dotychczasowe uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego, zostaną zachowane. Jako kolejną zmianę, wprowadzaną projektem, Błaszczak wymienił także możliwość wypłacenia odprawy mieszkaniowej z najbardziej korzystnego okresu służby, który wskaże sam żołnierz.

Zobacz także: Kolejne podwyżki dla żołnierzy

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej