RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Wyższe kary za nielegalne przekroczenie granicy. Nowe przepisy weszły w życie

Nielegalne przekroczenie granicy skutkuje teraz m.in. zakazem wjazdu do Strefy Schengen (fot. PAP/Darek Delmanowicz)
Nielegalne przekroczenie granicy skutkuje teraz m.in. zakazem wjazdu do Strefy Schengen (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Weszła w życie nowelizacja wprowadzająca przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy postanowieniem komendanta SG będzie musiał opuścić terytorium RP. Nowela dodała też przesłankę do pozostawienia wniosku uchodźczego bez rozpoznania.

Jak białoruskie służby wykorzystują dzieci? MON prezentuje nagranie [WIDEO]

„Następny dowód na to, że białoruskie służby wykorzystują dzieci, aby wzmóc presję migracyjną na Polskę” – napisało na Twitterze Ministerstwo...

zobacz więcej

Przygotowaną w MSWiA nowelizację ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. Nowela weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W związku z tym od wtorku obowiązują nowe przepisy dotyczące m.in. cudzoziemców zatrzymanych niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą).

Zgodnie ze zmienioną ustawą komendant placówki Straży Granicznej sporządzi protokół przekroczenia granicy i wyda postanowienie o opuszczeniu przez takiego cudzoziemca terytorium Polski. Cudzoziemiec zostanie też objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen.

Zakaz wjazdu w postanowieniu orzeczony zostanie na sześć miesięcy do trzech lat. Na ten czas dane osoby zamieszczone zostaną w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, oraz w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Na postanowienie komendanta placówki SG przysługiwać będzie zażalenie do Komendanta Głównego SG, ale nie wstrzyma ono wykonania postanowienia.

Nowela wprowadziła ponadto przepis do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce. Zgodnie z nim Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec „przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy”.

Przeczytaj także: Gdy Putin z Łukaszenką atakują Polskę, Onet promuje antypaństwowy marsz

W uzasadnieniu do projektu tej ustawy podkreślono, że przepis nie obliguje Szefa Urzędu do pozostawienia takiego wniosku bez rozpoznania. Szef Urzędu w takiej sytuacji będzie działać według uznania administracyjnego i będzie mieć prawo wyboru rozstrzygnięcia. Dotychczas wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej były pozostawiane bez rozpoznania, jeśli nie zawierały imienia i nazwiska wnioskodawcy lub określenia kraju pochodzenia.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Nowelizacja zmieniła też ustawę o ochronie granicy państwowej, wprowadziwszy kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej. W szczególności chodzi o ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki. Osoba, która „zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niezdatnymi do użytku elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie nadgranicznej i przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki”, będzie podlegała karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlegać będzie karze grzywny.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej