RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Nie żyje Janusz Kamocki, były żołnierz AK

Nie żyje Janusz Kamocki ps. Mamut (fot. PAP/Marcin Bielecki)
Nie żyje Janusz Kamocki ps. Mamut (fot. PAP/Marcin Bielecki)

W wieku 94 lat zmarł Janusz Kamocki ps. Mamut – żołnierz Armii Krajowej, działacz opozycji demokratycznej w PRL oraz muzealnik i podróżnik. Msza pogrzebowa odbędzie się 28 października w Sandomierzu. Informację o śmierci dr Janusza Kamockiego podał krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Nie żyje major Stanisław Szuro, były żołnierz Armii Krajowej

W wieku 100 lat zmarł w Krakowie major Stanisław Szuro – żołnierz ZWZ-AK, więzień niemieckich obozów, skazany przez komunistów na karę śmierci.

zobacz więcej

Kamocki urodził się 2 sierpnia 1927 r. w Warszawie. Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku Podgaje pod Sandomierzem. Naukę rozpoczął w szkole powszechnej w Dwikozach, a następnie uczęszczał do Szkoły Ćwiczeń w Sandomierzu. Gdy Kamocki był uczniem gimnazjum, wybuchła II wojna światowa. Nie przerwał nauki, ale kontynuował ją na tajnych kompletach.

W czasie wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną. W listopadzie 1942 r. związał się z Narodową Organizacją Wojskową, gdzie działał pod pseudonimem „Orcio”. W lutym 1943 r. wstąpił natomiast do Armii Krajowej, gdzie działał pod pseudonimem „Mamut”. Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, a w sandomierskich szkołach organizował konspiracyjną organizację młodzieżową.

W 1946 r. Kamocki zdał maturę w sandomierskim liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie rozpoczął studia etnograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia dyplomatyczne w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ. W 1964 r. uzyskał doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Józefa Burszty.

Pracę naukową i zawodową związał z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, gdzie kierował działem etnografii pozaeuropejskiej. Prowadził badania etnograficzne na terenie Polski, jak i za granicą, m.in. w Indonezji, na Jawie i Bali oraz w Indiach, Singapurze czy Nepalu.

Zmarł były żołnierz AK major Zbysław Raczkiewicz „Orzeł” 

Nie żyje major Zbysław Raczkiewicz ps. „Orzeł”, prezes honorowy Zarządu Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – poinformował...

zobacz więcej

Głównymi obszarami badawczymi Kamockiego były kostiumologia ludowa, obrzędowość, demonologia oraz badania nad zasięgiem grup etnograficznych. Interesował się również sytuacją Polonii.

Kamocki jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wielu książek. Na emeryturze kontynuował swoją pracę naukową na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Polskim w Wilnie, oraz na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu i Uniwersytecie Śląskim.

Janusz Kamocki był członkiem Komisji Etnograficznej PAN, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Należał do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Został odznaczony przez Rząd na Uchodźstwie Krzyżem Armii Krajowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi za działalność niepodległościową, Krzyżem Kompanii Wrześniowej, a ponadto został wielokrotnie nagrodzony odznaczeniami kombatanckimi. Został również odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Jak informuje krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek 28 października o godz. 12:00 w kościele św. Józefa w Sandomierzu, po której zmarły zostanie odprowadzony na miejsce spoczynku.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej