RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Sędziowie kwestionowali KRS i TK oraz powołanie I prezes SN. Reaguje rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab podjął czynności wyjaśniające (fot. PAP/Radek Pietruszka)
Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab podjął czynności wyjaśniające (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Po zawiadomieniu prezes krakowskiego sądu okręgowego podjęto czynności wyjaśniające w sprawach sędziów SO w Krakowie. Chodzi m.in. o publiczne kwestionowanie skuteczności powołania I prezes SN oraz umocowania KRS i TK - poinformowano na stronie rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Uznali decyzję Izby, której nie uznają. TVN24: Ogromna zmiana w życiu sędzi Morawiec

Gdy sędziowie Izby Dyscyplinarnej rozpatrywali sprawę immunitetu sędzi Beaty Morawiec, byli – w przekazie stacji TVN – Izbą „nieuznawaną”. Po...

zobacz więcej

„W oparciu o treść zawiadomień prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych podjął i prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach dotyczących uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez ustalonych sędziów SO w Krakowie przewinień dyscyplinarnych (...) polegających podjęciu we wrześniu i w pierwszej połowie października br. bezprawnych działań w postaci publicznego kwestionowania skuteczności powołania Małgorzaty Manowskiej na stanowisko sędziego SN oraz podważania legalności jej wyboru na stanowisko I prezes SN, a w dalszej kolejności na podejmowaniu działań kwestionujących umocowanie konstytucyjnych organów państwaKrajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego” - napisano w opublikowanym w piątek wieczorem komunikacie rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba.

Sprawa krakowskich sędziów - jak dodano w tym komunikacie - dotyczy również „podżegania sędziów do łamania przepisów prawa m.in. w drodze odmowy orzekania z innymi sędziami, których kandydatury zostały przedstawione Prezydentowi RP przez KRS, powołaną na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r., a także na publicznym kwestionowaniu art. 190 ust. 1 konstytucji określającego zasadę powszechnej mocy obowiązującej i ostatecznego charakteru wyroków TK”.

W komunikacie przekazano również, że ponadto „przedmiot prowadzonych czynności wyjaśniających stanowi zagadnienie ewentualności uchybienia godności urzędu przez ustalonych sędziów SO w Krakowie w zakresie zaistniałego 20 września br. popełnienia wykroczenia z art. 63a Kodeksu wykroczeń oraz jego upublicznieniu i pochwały w mediach społecznościowych, a także kontynuowania bezprawnych działań pomimo wezwań do ich zaprzestania”.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Przywołany przepis Kodeksu wykroczeń stanowi, że „kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. „Podżeganie i pomocnictwo są karalne” – dodaje przepis.

Rzecznik generalny TSUE krytykuje nowe izby Sądu Najwyższego

Dwie nowo utworzone izby polskiego Sądu Najwyższego mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie Unii, jeśli zasiadający w nich sędziowie...

zobacz więcej

We wrześniu informowano, że 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których zasiądą sędziowie wybrani przez obecną KRS. Zarazem zapowiedzieli oni „podjęcie środków prawnych w celu uniknięcia wadliwości wydanych z ich udziałem wyroków”.

W reakcji na ich oświadczenie prezes krakowskiego SO Dagmara Pawełczyk-Woicka zdecydowała, że nie będą oni losowani do składów wieloosobowych. Wcześniej podobne oświadczenie na ręce prezes SO złożył już sędzia Waldemar Żurek.

Działania podjęte zostały w stosunku do trójki z tych sędziów - Maciej Czajka został przeniesiony z wydziału karnego do wydziału cywilnego, a sędzie Beata Morawiec i Katarzyna Wierzbicka - z wydziału odwoławczego do wydziału pierwszoinstancyjnego sądu okręgowego. Jak informowało w październiku Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, pod apelem o przywrócenie sędziów Morawiec, Wierzbickiej i Czajki na ich poprzednie stanowiska podpisało się ponad 800 sędziów z kraju i z zagranicy i ponad tysiąc innych osób.

Według prezes SO wobec sędziów, którzy złożyli oświadczenie powinno toczyć się postępowanie dyscyplinarne. Informowała ona, że wniosła do rzecznika dyscyplinarnego o przeprowadzenie wobec nich postępowania wyjaśniającego.

Przeczytaj także: Ziobro: Algorytm będzie wybierał sprawy dla sędziów

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej