RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Czarnek podał datę kolejnego spotkania ze związkowcami

W ciągu 2 tygodni związki zawodowe przedstawią nam swoje zastrzeżenia. Na kolejne spotkanie umówiliśmy się 18 listopada. Tydzień później będziemy rozmawiać ze stroną samorządową – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek po posiedzeniu zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Zajęcia wspomagające dla studentów I roku. Czarnek podał kwotę dofinansowania

Uczelnie publiczne i niepubliczne mogą starać się o pieniądze z programu MEiN na zajęcia wspomagające dla studentów pierwszego roku. To w sumie 36...

zobacz więcej

W Ministerstwie Edukacji i Nauki zakończyło się w piątek kolejne posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, poświęcone zaproponowanym przez resort zmianom m.in. w systemie wynagradzania nauczycieli i w wymiarze czasu ich pracy. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortu edukacji i nauki, związków zawodowych i korporacji samorządowych. Ze strony MEiN w spotkaniu uczestniczyli minister Przemysław Czarnek i wiceminister Dariusz Piontkowski.

Wyjaśniliśmy naszym partnerom związkowcom i samorządowcom, że to są decyzje, które zapadają zdecydowanie wyżej niż w MEiN – bo dotyczą one nie samej woli, bo wola jest, ale reguł budżetowych, wydatkowych i pewnych kotwic, pewnych rozwiązań prawa budżetowego – również na szczeblu unijnym – powiedział Czarnek po zakończonym spotkaniu.

Min. Czarnek o czwartej fali pandemii. Co z nauką w szkołach? [WIDEO]

Wygląda na to, że czwarta fala, choć bardzo groźna i trzeba być ostrożnym, nie będzie tak dotkliwa dla nauki i szkolnictwa wyższego, a także dla...

zobacz więcej

Dodał, że związki zawodowe „muszą już wypracowywać i rozwiązywać ten problem w centralach związkowych z premierem naszego rządu”.

– Pan premier Morawiecki będzie do takich rozmów przystępował z centralami związkowymi – zwłaszcza z Solidarnością – zapewnił szef MEiN. – Mamy nadzieję na wypracowanie stanowiska rządowego i związkowego w krótkiej perspektywie czasowej – dodał.

– Umówiliśmy się z naszymi związkowymi partnerami na oddzielne spotkanie, już dwustronnie, 18 listopada. W ciągu dwóch tygodni związki zawodowe przedstawią nam swoje zastrzeżenia i postulaty – na bazie tego, co przedstawiliśmy. (...) Tydzień później będziemy rozmawiać ze stroną samorządową, która wyraziła w dużej mierze poparcie dla naszych postulatów – poinformował Czarnek.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej