RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

W Luksemburgu będziemy bronić polskiej racji stanu

W obronie kopalni i elektrowni z Turowa manifestować będą związkowcy z Solidarności (fot. PAP/Maciej Kulczyński)
W obronie kopalni i elektrowni z Turowa manifestować będą związkowcy z Solidarności (fot. PAP/Maciej Kulczyński)

Kilkadziesiąt autokarów z całej Polski ruszyło w stronę granicy polsko-niemieckiej by udać się do Luksemburga. Większość z nich pochodzi z Dolnego Śląska – bo to w obronie kopalni i elektrowni z Turowa manifestować będą związkowcy z Solidarności. Jednak gra idzie o coś więcej niż kilka tysięcy miejsc pracy i przetrwanie dobrze działającego przedsiębiorstwa – chodzi o nasze bezpieczeństwo i suwerenność.

„Solidarność” z Turowa: Pojedziemy do Luksemburga

Szykujemy drastyczne akcje protestacyjne. Na pewno pojedziemy do Luksemburga – powiedział podczas wtorkowego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu...

zobacz więcej

– Piątkowa manifestacja będzie legalna i pokojowa. Początek o godz. 10. W piątek po południu dostaliśmy drogą mailową potwierdzanie, że nie ma żadnych przeciwwskazań do zorganizowania naszej manifestacji. Maksymalna liczba osób, jaką można było zgłosić, to 2 tys. i tylu uczestników zgłosiliśmy. Logistycznie zajmujemy się tym już od dwóch tygodni, więc w zasadzie jesteśmy przygotowani – poinformował media Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S”.

Nie powtórzyć błędu


Solidarność podkreśla, że decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 maja o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz z 20 września o nałożeniu na Polskę wielomilionowych kar finansowych naruszają bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność Polski.

W jednogłośnie przyjętym stanowisku Komisji Krajowej czytamy: „Realizacja takiej decyzji stanowi bezpośrednie, rzeczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia poprzez utratę źródła dostaw wody i ciepła dla mieszkańców Bogatyni oraz odebranie źródła utrzymania tysięcy rodzin z całego regionu, skazując ich na głód i ubóstwo. Stanowi też dla całego kraju - w następstwie niedoborów energii w Krajowym Systemie Energetycznym – zagrożenie drastycznego wzrostu cen oraz ryzyka występowania przerw w dostawach. Polacy wciąż mają w pamięci okupację sowiecką wraz z narzuconym, niewydolnym gospodarczo systemem komunistycznym, będącym źródłem biedy i zacofania. Praktyki ograniczania możliwości rozwoju, których doświadczał nasz naród w przeszłości, dzisiaj stosowane są przez brukselskich urzędników. Skutki takiej polityki odczuliśmy już wielokrotnie, czego wymownym przykładem jest zamknięcie przez Komisję Europejską polskich stoczni. Mądrzejsi o te doświadczenia sprzeciwiamy się ustanowienia naszego kraju skansenem minionych epok i źródłem taniej siły roboczej, bez własnego przemysłu i bez własnego zdania”.

Solidarność „Turowa”: Decyzja TSUE podważa sens funkcjonowania Polski w UE

Decyzja TSUE, nakładająca na Polskę kary finansowe za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni...

zobacz więcej

Związek podkreśla, że nie zgadza się na taką wizję wspólnoty europejskiej, gdzie występuje bezprawie sędziów, niszczenie polskiej gospodarki oraz polskiego społeczeństwa.

„Odmawiamy narzucaniu ideologii, które pod hasłami ochrony środowiska, wolności i demokracji dążą do dominacji finansowej i politycznej nad naszym narodem” – twierdzą związkowcy.

Lojalność wobec polskiego społeczeństwa


Przewodniczący Piotr Duda zaapelował o wsparcie w specjalnych listach wysłanych do wszystkich polskich europarlamentarzystów.

„Obrona Turowa staje się obroną polskiej racji stanu i polskiego interesu, którego jesteście Państwo jako nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim zobowiązani bronić. Dlatego zapraszam polskich europosłów z wszystkich opcji politycznych do obecności w tym dniu w Luksemburgu, aby osobiście zaświadczyć swoją lojalność wobec polskiego społeczeństwa, polskich firm i polskiej gospodarki” – przeczytali przedstawiciele Polski w Parlamencie Europejskim.

Czy w sprawie tak kluczowej dla Polski można spodziewać się jednego głosu ponad podziałami? Niestety obserwując działanie polskiej opozycji oraz niektórych organizacji antyrządowych niestety nie. Na Facebooku pojawiło się m.in. wydarzenie w których... organizatorzy nawołują do kontrmanifestacji. „Droga Polonio w Luksemburgu i Okolicach! 22 października związkowcy PiSowej Solidarności organizują protest pod TSUE przeciwko ostatnim wyrokom nakazującym polskiemu rządowi zamkniecie elektrowni Turow w wyniku przegranych negocjacji z Czechami. Związkowcy zamierzają wręczyć TSUE ich własną decyzje o zamknięciu TSUE (sic!). Nie może nas tam zabraknąć, aby wyrazić poparcie dla rządów prawa!” – czytamy. Wydarzenie to cieszy się niewielkim zainteresowaniem.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej