RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Czarnek: Podważanie legalności orzeczeń TK to podważanie legalności państwa [WIDEO]

Podważanie legalności orzeczeń legalnego Trybunału w Polsce przez dziekanów wydziałów prawa jest to podważanie legalności Państwa Polskiego – powiedział minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek podczas inauguracji roku akademickiego na KUL. Kilka dni wcześniej ujawniono mail, w którym dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński nakłania dziekanów wydziałów prawa innych uczelni do poparcia bulwersującej uchwały Komitetu Nauk Prawnych PAN, w której podważany jest status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prawo unijne a prawo krajowe. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Sędziowie orzekli, że kilka artykułów traktatów UE jest...

zobacz więcej

– To, że weszliśmy do UE, to znaczy, że na podstawie umowy międzynarodowej przekazaliśmy UE nasze kompetencje w niektórych sprawach, bo tylko w niektórych sprawach pozwala to zrobić Konstytucja, na podstawie której to zrobiliśmy. I tylko w niektórych sprawach – np. polityka rolna – nadrzędność decyzji podejmowanych na szczeblu wspólnotowym jest oczywista. Inaczej być nie może. Ale tylko w tych sprawach. W pozostałych sprawach, których nie przekazaliśmy UE, nadrzędność Konstytucji jest jednoznaczna – wskazywał szef MEiN.

Czarnek przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny uznał ten fakt już w 2005 r.

Potem następowały kolejne orzeczenia. – W 2010 r. Trybunał stwierdził rzecz następującą: zasada zachowania suwerenności w procesie integracji europejskiej wymaga respektowania konstytucyjnych granic przekazania kompetencji. Dokładnie to, co przed momentem powiedziałem. Zasada zachowania suwerenności, bo nikt się jej nie wyzbył. W 2011 r. – to bardzo ważne z punktu widzenia chronologii zdarzeń – było kolejne, bardzo ważne, można nawet powiedzieć – kontrowersyjne – orzeczenie TK. Trybunał uznał się właściwym do tego, żeby rozpatrywać skargę konstytucyjną na prawo europejskie. Skargę konstytucyjną złożoną do Trybunału Konstytucyjnego na podstawę prawną, którą było prawo europejskie, a które stało się przyczyną prawną rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie, dotyczącego wolności, praw i obowiązków skarżącego – tłumaczył Czarnek.

Minister edukacji i nauki zwrócił uwagę, że „to samo zrobił Trybunał Konstytucyjny przed kilkunastoma dniami, gdy potwierdził nadrzędność Konstytucji, bo tego wymaga praworządność, to jest postulat formalny państwa prawa, praworządności”.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

– Ci sami, którzy pisali te orzeczenia, które tutaj cytuję, zaczęli podważać już nie tylko sam Trybunał, ale jego orzeczenie, ten postulat formalny itd. Niestety, z przykrością stwierdzam, że to podważanie dotyczy również części środowiska prawniczego. Niektórych dziekanów wydziałów prawa, których nazwisk przez litość nie wymienię. Bo podważanie legalności orzeczeń legalnego Trybunału w Polsce przez dziekanów prawa jest to podważanie legalności Państwa Polskiego – podkreślił szef MEiN.

O liście prof. Pisulińskiego przeczytasz tutaj

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej