RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Szwed: Spada liczba ubogich rodzin korzystających z pomocy społecznej

Najbliższy rok z powodu rosnącej inflacji może być trudniejszy dla najuboższych (fot. Shutterstock)
Najbliższy rok z powodu rosnącej inflacji może być trudniejszy dla najuboższych (fot. Shutterstock)

W 2020 r. liczba rodzin, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa spadła o 8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem – powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zaznaczył, że najbliższy rok z powodu rosnącej inflacji może być trudniejszy dla najuboższych.

Ponad 2 mln wniosków o świadczenie „Dobry start”

Prawie 680 mln zł trafiło na konta rodziców i opiekunów w ramach programu „Dobry start”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął dotąd ponad 2,2 mln...

zobacz więcej

17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Ma on zwrócić uwagę na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność i braterstwo z najuboższymi.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce w 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4 proc. osób w 2019 r. do ok. 5 proc. Eksperci GUS zwracają uwagę, że pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. zamrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych w związku z pandemią koronawirusa.

Z ostrożnością do danych GUS podchodzi wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Wskazuje, że wzrost odsetka osób skrajnie ubogich odnotowano przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospodarstw domowych.

– Jeżeli popatrzymy na dochody na członka rodziny w 2020 r. to one wzrosły prawie o 100 zł z 1819 zł do 1919 zł. Z kolei wydatki spadły z 1252 zł do 1210 zł. To oznacza, że pandemia miała wpływ na to, że mniej wydawaliśmy, a dochody wzrastały – zaznaczył Szwed.

Dodał, że wskaźnik tzw. dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego, który jest przeznaczany na wydatki, wzrósł z 63 proc. do 69 proc.

Zmiany w 500 Plus. Sejm uchwalił nowelizację

Składanie wniosków o 500 plus wyłącznie w sposób elektroniczny i wypłata tego świadczenia jedynie w formie bezgotówkowej – m.in. takie zmiany...

zobacz więcej

Wiceminister zwrócił uwagę, że pozytywne dane płyną także z pomocy społecznej. – W porównaniu do 2019 r. odnotowano spadek liczby rodzin, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa. To spadek o prawie 8 proc. z 432 tys. rodzin do 399 tys. rodzin w 2020 r. – podkreślił. Zdaniem Szweda duży wpływ na to miał m.in. program „Rodzina 500 plus”.

Przypomniał też, że od przyszłego roku będą obowiązywały nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Wzrosną również świadczenia. Maksymalna kwota zasiłku stałego i pomoc pieniężna na usamodzielnienie będą podwyższone o 74 zł.

Od 1 stycznia przyszłego roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosiło 776 zł (obecnie 701 zł), a dla osoby w rodzinie – 600 zł (obecnie 528 zł).

Szwed pytany, czy w związku ze wzrostem inflacji rozważane jest np. podwyższenie świadczenia „500 plus”, przypomniał, że rząd przygotował nowy program dla rodzin – „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, który wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Wiceszef resortu rodziny przyznał, że ze względu na sytuację gospodarczą związaną z pandemią i rosnącą inflację, najbliższy rok może być trudniejszy dla najuboższych. – Programy zawarte w Polskim Ładzie zaskakują najwcześniej w przyszłym roku. Wtedy wejdą w życie m.in. zmiany w ustawach podatkowych – podkreślił.

Rząd przyjął projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Rząd przyjął projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022...

zobacz więcej

Zmiany, które planowo mają wejść od 1 stycznia 2022 r. zakładają m.in. kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. oraz ulgę dla rodzin z czworgiem i większą liczbą dzieci.

Według danych GUS w 2020 r. szczególnie narażone na ubóstwo skrajne były gospodarstwa domowe rolników oraz gospodarstwa utrzymujące się głównie z tzw. niezarobkowych źródeł (w obu grupach – prawie 14 proc. osób z tych gospodarstw). Wyższy od przeciętnego poziom ubóstwa skrajnego wystąpił także w gospodarstwach domowych rencistów (ok. 8 proc.).

Do grupy gospodarstw domowych o relatywnie wysokiej stopie ubóstwa skrajnego należały także gospodarstwa posiadające w swoim składzie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wskaźnik ten w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą uznaną za niepełnosprawną wyniósł 7,5 proc.

Wyższą od średniej dla Polski stopą ubóstwa skrajnego w 2020 r. charakteryzowały się także gospodarstwa domowe z dziećmi poniżej 18 roku życia. Dotyczyło to przede wszystkim gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci w tym wieku (prawie 9 proc. osób ubogich), ale także gospodarstw domowych z dwojgiem dzieci (6,5 proc. osób ubogich).

Maląg o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym: Pomoże łączyć pracę z życiem rodzinnym

zobacz więcej

Stopa ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia wyniosła w 2020 r. ok. 6 proc. Wydatkami niższymi od granicy ubóstwa skrajnego częściej od mieszkańców miast odznaczali się mieszkańcy wsi, gdzie stopa ubóstwa osiągnęła w 2020 r. poziom 9,5 proc. Dla porównania w miastach ogółem ubóstwem skrajnym (według przyjętych kryteriów) dotkniętych było ponad 2 proc. osób (w zależności od wielkości miast stopa ubóstwa wynosiła od ok. 1 proc. do ok. 4 proc.).

Zasięg ubóstwa skrajnego w 2008 r. wynosił niecałe 6 proc. i na takim poziomie utrzymywał się do roku 2010. Przez kolejne 5 lat (2011–2015) stopa ta wynosiła ok. 7 proc. W 2016 r. wskaźnik spadł i w latach 2016–2020 pozostawał na poziomie ok. 4–5 proc.

Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Kategoria minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej