RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Ubóstwo energetyczne. Na jakie wsparcie można liczyć? Znamy założenia projektu

Założenia projektu dot. ubóstwa energetycznego(fot. Shutterstock; PAP/Paweł Supernak)
Założenia projektu dot. ubóstwa energetycznego(fot. Shutterstock; PAP/Paweł Supernak)

Poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, zmiana kryteriów przyznawania dodatku energetycznego, czy zakaz wstrzymania dostaw prądu dla takiej grupy odbiorców – stanowią założenia projektu, które w piątek opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Dopłaty do rachunków za prąd. Rząd zapowiada pakiet wsparcia

zobacz więcej

W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie noweli Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Za jej przygotowanie będzie odpowiedzialny resort klimatu i środowiska.

Wyjaśniono, że nowe przepisy będą wdrażać unijną dyrektywę obligującą państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego środowiska prawnego w zakresie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz ubóstwa energetycznego.

„Wprowadzenie zmian w tym obszarze pozwoli na ochronę najsłabszej grupy odbiorców końcowych, łagodząc skutki ich niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw” – podkreślono w wykazie.

W wykazie wskazano, że kluczowe przepisy, które będzie regulować nowela, dotyczą m.in. zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej.

Kogo dotyczą zmiany


Kolejną sprawą będzie zmiana kryteriów, wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego.

Trzecim elementem projektowanych przepisów będzie wzmocnienie ochrony odbiorców działaniami o charakterze niefinansowym. W wykazie wskazano, że będzie to m.in. wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw w przypadku, gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych.

Nowe przepisy mają zapewnić również możliwość zwrócenia się przez „odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej” oraz „odbiorcę wrażliwego paliw gazowych” z wnioskiem do sprzedawcy energii o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię.

Poinformowano ponadto, że chronieni przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej mają być osoby, które objęte są opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej.

„Niemiecki dostawca podnosi ceny, polski odbiorca traci”. Gaz podrożał niemal trzykrotnie

Szokująca podwyżka cen gazu zaskoczyła mieszkańców gminy Czernica na Dolnym Śląsku, a wiele wskazuje na to, że nie są oni jedynymi, których...

zobacz więcej

„W przepisach dokonano także modyfikacji wysokości limitów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych poprzez ich zmianę i dodanie nowego limitu, dla gospodarstw domowych składających się z 6 i więcej osób. Zmiana ta ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie większą ochroną rodzin wielodzietnych, częściej znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej” – dodano w wykazie.

Źródło PAP informowało wcześniej, że w ramach wsparcia najuboższych rząd chce przeznaczyć na dopłaty do prądu w 2022 roku ok. 1,5 mld zł.

Na jakie wsparcie można liczyć?


Nowym dodatkiem energetycznym mają być objęte gospodarstwa domowe najbardziej wrażliwe (na ubóstwo energetyczne), których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka informował w piątek w Polskim Radio, że pomocą ma być objęte prawie co piąte gospodarstwo domowe w Polsce. Tłumaczył, że chodzi m.in. o emerytów i rencistów z najniższymi świadczeniami, a także rodziny wielodzietne.

Szef MKiŚ dodawał, że dla rodziny dwa plus dwa może to być wsparcie finansowe i może wynieść prawie 700 zł rocznie, a dla większej rodziny nawet powyżej 800 zł. Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Premier do internautów: To, co słyszycie z ust naszych drogich posłów z PO...

Nasze miejsce jest w sercu Europy, nasze miejsce jest w sercu Unii Europejskiej. – To, co państwo od czasu do czasu słyszycie z ust naszych drogich...

zobacz więcej

Do sprawy odniósł się także szef rządu, który w piątek brał udział w serii pytań i odpowiedzi na swoim profilu facebookowym.

– W przyszłym roku na dopłaty do prądu planujemy przeznaczyć co najmniej 1,5 mld zł. W swoich kalkulacjach, założeniach dotyczących przyszłorocznego budżetu, dopuszczamy wydatki nawet między 3 a 5 mld zł – powiedział Mateusz Morawiecki.

Według szefa rządu, nawet ta pierwsza kwota, czyli 1,5 mld zł pozwoli zamortyzować wzrost cen prądu w przypadku gorzej sytuowanych rodzin.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej