RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

SLD zapowiada pakiet ustaw społecznych

Leszek Miller, Dariusz Joński i Jerzy Wenderlich podczas środowego briefingu prasowego (fot. PAP/Leszek Szymański)
Leszek Miller, Dariusz Joński i Jerzy Wenderlich podczas środowego briefingu prasowego (fot. PAP/Leszek Szymański)

Klub SLD przedstawił w środę pakiet projektów ustaw, które jako pierwsze chce złożyć w VII kadencji Sejmu. Są to w większości projekty, nad którymi nie zakończono prac w poprzedniej kadencji, w tym: refundacja metody in vitro i podwyższenie płacy minimalnej.

Wśród projektów, które chce zaproponować Sojusz, jest m.in. podwyższenie płacy minimalnej do poziomu połowy średniego wynagrodzenia, a także podniesienie minimalnych rent i emerytur.

Posłowie SLD chcą też złożyć w Sejmie projekt zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczący objęcia wszystkich 5-latków obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, zaproponuje także subwencje oświatowe dla przedszkoli..

Sojusz chce ponadto zmienić ustawę o świadczeniach rodzinnych. Chodzi o to, by becikowe trafiało przede wszystkim do tych, którzy go potrzebują, a także mówimy o zwiększeniu dodatku z tytułu urodzenia dziecka do 1,5 tys. zł. W ocenie posłów Sojuszu, zawężenie grupy, której dotyczyłoby becikowe spowodowałoby oszczędność 100 mln zł, a to pozwoliłoby na zwiększenie wysokości becikowego.

SLD planuje także projekt, który podniósłby próg dochodowy upoważniający do świadczeń rodzinnych.

Ponadto klub SLD proponuje projekty ustaw zdrowotnych, w tym objęcie uczniów profilaktyką zdrowotną w szkołach, a także projekt refundacji z budżetu metody zapłodnienia in vitro.

– Te projekty w pierwszej kolejności zostaną podpisane przez posłów, a następnie złożone, by pani marszałek mogła je poddać pod dyskusję” - powiedział rzecznik klubu SLD Dariusz Joński.

Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich zwrócił uwagę, że projekty, które chce złożyć klub Sojuszu, były już w większości złożone w poprzedniej kadencji.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej