RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Nowe zasady przekraczania polskiej granicy dla cudzoziemców

Zmiana zasad przekraczania polskiej granicy przez cudzoziemców (fot. Karol Serewis/SOPA/LightRocket/Getty Images)
Zmiana zasad przekraczania polskiej granicy przez cudzoziemców (fot. Karol Serewis/SOPA/LightRocket/Getty Images)

16 października rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 13 marca 2020 r. wchodzą w życie zmiany w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych – poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podróż do Chorwacji. Ważne informacje dla wypoczywających

W pierwszą sobotę lipca w związku z okresem wakacyjnym drogi przy granicy słoweńsko-chorwackiej i autostrady na Słowenii ponownie były zakorkowane....

zobacz więcej

Zmiany dotyczą „cudzoziemców przybywających do Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie zawierające wskazanie celu gospodarczego, wystawione przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej tych okoliczności”.

Od 16 października nie będzie wymagane uprzednie uzyskiwanie tzw. rekomendacji ministra spraw zagranicznych przez cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach gospodarczych, a przekraczanie polskiej granicy będzie możliwe na podstawie pisemnego zaproszenia ze strony polskich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (i przy spełnieniu innych warunków przewidzianych obowiązującym w Polsce prawem, np. posiadania wizy w przypadku obywateli krajów objętych ruchem wizowym).

MSZ zaleca, aby powyższe zaproszenie miało formę pisma sporządzonego na papierze firmowym danego podmiotu, zawierało w treści wyraźne wskazanie gospodarczego celu wizyty, dane osoby / osób zapraszanych (m.in. imię i nazwisko, numer paszportu) oraz termin planowanego pobytu w Polsce, a także było opatrzone podpisem upoważnionej osoby oraz pieczątką firmową.

Resort zaleca również, aby do zaproszenia dołączyć aktualną kopię / wydruk z wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na temat polskiego podmiotu zapraszającego.

Zobacz także: Premier: Jako jedni z pierwszych przywracamy granice z UE


Węgry zamykają granice przed cudzoziemcami

Od 1 września Węgry zamkną swe granice przed cudzoziemcami – oświadczył w piątek szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej w...

zobacz więcej

Obywatele krajów, które nie są objęte ruchem wizowym przy przyjazdach do Polski od 16 października będą mogli przekraczać polską granicę na podstawie okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej RP ww. zaproszenia (i przy spełnieniu innych wymogów przewidzianych w obowiązującym w Polsce prawie).

Obywatele krajów, które są objęte ruchem wizowym przy przyjazdach do Polski będą mogli bezpośrednio składać wnioski wizowe w polskich placówkach konsularnych na podstawie ww. zaproszenia (i przy spełnieniu innych wymogów przewidzianych w obowiązującym w Polsce prawie). Po uzyskaniu wizy osoby takie będą mogły przekraczać polską granicę na podstawie okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej RP wizy oraz ww. zaproszenia (i przy spełnieniu innych wymogów przewidzianych w obowiązującym w Polsce prawie).

Czytaj także: Kanada zaczęła wpuszczać zaszczepionych Amerykanów


MSZ zaznacza, że rozwiązania te nie dotyczą cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach gospodarczych, którzy na mocy wcześniejszych przepisów mogli przekraczać polską granicę bez konieczności uzyskiwania tzw. rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych. Przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie.

Izrael zamyka granice dla turystów. Obawia się Delty

Rząd Izraela przesunął z lipca na sierpień możliwość wjazdu do kraju dla zagranicznych turystów. Powodem jest obawa przed wzrostem zakażeń...

zobacz więcej

W szczególności dotyczy to m.in. obywateli wybranych krajów: Gruzja, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Tajlandia, Republika Korei, Tunezja, Australia, Izrael, USA, Turcja; obywateli państw członkowskich UE oraz państw członkowskich EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria; obywateli Wielkiej Brytanii; zawodowych kierowców.

Nowe zasady nie dotyczą także cudzoziemców posiadających pozwolenie na pracę w Polsce lub pełniących funkcję w organach podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego; cudzoziemców przyjeżdżających do Polski z innego państwa strefy Schengen (swoboda podróżowania bez ograniczeń).

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Jak podkreśla resort, powyższe zmiany dotyczą jedynie procedur związanych z przekraczaniem granicy państwowej Polski. Nie zmieniają one dotychczasowych przepisów sanitarnych wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej