RAPORT

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę

„The Telegraph": Unia przegra wojnę z Polską

Unia Europejska przegra w sporze o praworządność z Polską – napisał brytyjski dziennikarz Matthew Lynn na łamach „The Telegraph”, dodając że konflikt na linii Bruksela-Warszawa, to „najlepszy dowód na to, że Wielka Brytania słusznie postąpiła, opuszczając Wspólnotę”.

Polska skarga do TSUE na mechanizm powiązania funduszy z tzw. praworządnością. Kiedy werdykt?

W marcu Polska i Węgry zaskarżyły do TSUE wprowadzony przez KE rozporządeniem tzw. mechanizm warunkowości, jako niezgodny z traktatami. Łączy on...

zobacz więcej

„Polska nie chce zgodzić się na wszystkie nowe reguły proponowane jej przez Unię Europejską, a politycznie przesuwa się na prawo. Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego o odrzuceniu prymatu prawa europejskiego nad prawem krajowym, idzie na czołowe zderzenie z Komisją Europejską. Ze strony europejskich polityków dają się już słyszeć hasła o odcięciu Polski od unijnego finansowania, aby ustawić ją do pionu. Ale jest to walka, którą UE przegra” – pisze Matthew Lynn na łamach „The Telegraph”.

Dziennikarz uważa, że Unia Europejska ma o wiele poważniejsze problemy niż konflikt z Polską.

„UE z trudem otrząsa się po pandemii. Niemcy nie mają jeszcze rządu, a każda koalicja, która zostanie sklecona, będzie bardzo niestabilna. Wynik wyborów prezydenckich we Francji w przyszłym roku pozostaje niepewny, jednolita waluta pozostaje w rozsypce, koordynacja polityki jest słaba, a UE stawia na ogromne środki finansowe dla Włoch, by ostatecznie doprowadzić do ożywienia gospodarczego w swojej najsłabszej gospodarce. Ma niewielkie możliwości obrony przed odradzającą się Rosją. Czy to naprawdę dobry moment na walkę z szóstą co do wielkości gospodarką?” - pisze Lynn.

Dziennikarz zwraca ponadto uwagę, że polska gospodarka należy do „jednej z najbardziej stabilnych na świecie”.

Niemiecki dziennik o sporze między Polską a UE. „To próba sił, a nie żaden polexit”

Polska igra z ogniem podważając prymat unijnego prawa, ale wizja polexitu to tylko straszak w rękach opozycji – ocenia niemiecki lewicowy dziennik...

zobacz więcej

„Polska zdecydowała się na przyjęcie formuły niskich podatków – podatek liniowy płacony w Polsce przez przedsiębiorców wynosi 19 proc., a górny próg podatku dochodowego 32 proc. Rezultat? Średnia wzrostu gospodarczego od dekady przekracza 4 proc. rocznie, a dług publiczny jest niższy niż 45 proc. i nadal maleje, podczas gdy deficyt budżetowy zaplanowany na rok przyszły wynosi tylko 6,5 mld euro” - pisze dziennikarz.

„Dzięki temu, że Polska ma własną walutę i własny bank centralny i stosunkowo niski poziom długu, Bruksela nie może nawet liczyć, że Europejski Bank Centralny zastosuje (wobec Polski - przyp. red.) swoje brudne gierki, tak jak to czynił w przypadku Grecji i Włoch. Zwyczajnie nie ma dźwigni, której mógłby tu użyć” - twierdzi Lynn.

Jego zdaniem polexit nie jest możliwy w najbliższym przynajmniej czasie.

„To nie jest realny scenariusz. Polska nie wyjdzie z UE ani wkrótce, ani prawdopodobnie nigdy. Jest w zbyt dużym stopniu zależna od dostępu do wspólnego rynku, w większym niż kiedykolwiek była Wielka Brytania. Jednak podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii i brexitu, Bruksela przecenia swoje siły, lekkomyślnie zakładając, że kraj stanie się na tyle uległy, że ze strachu zgodzi się na wszelkie kompromisy, niezależnie od tego, jak bardzo byłyby dla niego niekorzystne” – twierdzi Lynn.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej