RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Zagadka dewońskich koralowców rozwiązana. Sukces polskich badaczy

Rafy intensywnie rozwijały się w dewonie (fot. UW)
Rafy intensywnie rozwijały się w dewonie (fot. UW)

Międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez Polaków przeanalizował doskonale zachowane szkielety koralowców Oligophylloides pochodzące z górnego dewonu Maroka. Badania wykazały, że szczególnie młodociane stadia szkieletów tych heterokorali są bardzo zbliżone anatomicznie do koralowców ośmiopromiennych, które współcześnie zasiedlają dna mórz i oceanów, jednak, jak dotąd uważano, są dość słabo reprezentowane w materiale kopalnym.

Kilkusetletnie skamieniałości promieniują – ustalili polscy naukowcy

Pochodzące nawet sprzed kilkuset milionów lat skamieniałości promieniują – ustalili polscy naukowcy. Teraz liczą na to, że tak niezwykła właściwość...

zobacz więcej

Dewon (419–358 mln lat temu) był okresem wielkiego rozwoju raf, a co za tym idzie, wielkiego zróżnicowania koralowców. Poza grupami znanymi z niemal całej ery paleozoicznej, w dewonie pojawiały się dziwne i trudne do sklasyfikowania koralowce nazywane heterokoralami, znacznie odbiegające budową od tych typowych. Kolonizowały one różne środowiska, nie tylko płytkie, ale też stosunkowo głębokie – opisuje publikację Uniwersytet Warszawski.

Heterokorale to organizmy, których szkielet tworzył smukłe gałązki, podzielone wewnątrz przegrodami. Dotychczasowe rekonstrukcje przedstawiały heterokorale jako formy gałązkowe, u których każda gałązka zakończona była jednym polipem, a przegrody wewnątrz gałązek odpowiadały przegrodom znanym z innych grup koralowców. Jednym z najpospolitszych dewońskich przedstawicieli tej grupy koralowców jest opisany po raz pierwszy przez prof. Marię Różkowską rodzaj Oligophylloides.

Szkielety z górnego dewonu Maroka


W badaniach kierowanych przez prof. Błażeja Berkowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w których uczestniczył dr hab. Mikołaj Zapalski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, przeanalizowano doskonale zachowane szkielety Oligophylloides pochodzące z górnego dewonu Maroka.

Badania wykazały, że szczególnie młodociane stadia szkieletów tych heterokorali są bardzo zbliżone anatomicznie do koralowców ośmiopromiennych, które współcześnie zasiedlają dna mórz i oceanów. Są one jednak, jak dotąd uważano, dość słabo reprezentowane w materiale kopalnym. W analizach porównawczych postanowiono wykorzystać szkielety współczesnych koralowców ośmiopromiennych oraz zdjęcia z badań podwodnych z głębokich (nawet do 2000 m) wód otaczających Tasmanię. W świetle wnikliwych badań, opublikowanych przez zespół prof. Berkowskiego w czasopiśmie „Plos One”, przedstawicieli rodzaju Oligophylloides, a prawdopodobnie także całą grupę heterokorali można uznać za grupę koralowców ośmiopromiennych. Nowa interpretacja budowy tych organizmów zakłada, że cała gałązka była równomiernie pokryta drobnymi polipami – tak jak wygląda to współcześnie u koralowców ośmiopromiennych. Wewnętrzne przegrody nie są więc odpowiednikami septów, jak dotychczas sądzono, ale wewnętrznymi strukturami zwiększającymi odporność gałązki na prąd wody. Takie wzmacniające przegrody, w różnych formach, znane są ze współczesnych koralowców ośmiopromiennych. Udało się zatem rozwiązać jedną z zagadek mórz dewońskich.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
W badaniach brali udział również dr. hab. Emilia Jarochowska z Uniwersytetu w Erlangen oraz dr. Phil Alderslade z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) w Hobart, specjalista od współczesnych koralowców ośmiopromiennych.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej