RAPORT

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę

Polski Ład wzmocni uzwiązkowienie w Polsce?

Członkostwo w związkach zawodowych deklaruje obecnie zaledwie 6 proc. dorosłych Polaków (fot. Pexels)
Członkostwo w związkach zawodowych deklaruje obecnie zaledwie 6 proc. dorosłych Polaków (fot. Pexels)

Dobra informacja dla polskich pracowników. W ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzona ulga podatkowa, umożliwiająca odliczenie składek związkowych od podatku dochodowego.

Elity UE poznają, co to wściekłość polskich związkowców

Decyzja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa wywołała wściekłość wśród związkowców, szczególnie wśród pracowników rzeczonej...

zobacz więcej

Co dokładnie ulegnie zmianie? Polski Ład wprowadzi nową ulgę podatkową, która może zachęcać do zapisania się do związku zawodowego. Zmiana w ustawie o PIT wprowadza możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. Ulga ma wynosić nie więcej niż 300 złotych.

– Nareszcie oczekiwana przez związkowców od 30 lat zmiana ustawy o podatku dochodowym stała się faktem. Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika. Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnością część pracowników będzie chętniej przystępowała do związków zawodowych, a to przecież wzmocni dialog społeczny – ocenia Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

To dobry krok rządu, rzucający dużo jasnego światła na dialog społeczny w Polsce, który mocno podupadł, szczególnie w okresie, gdy Ministerstwo Pracy podlegało pod liberała Jarosława Gowina.

Równowaga


– Ta zmiana przywraca równowagę, do tej pory pracodawcy mogli odliczyć od podatku składkę za przynależność do organizacji zrzeszającej pracodawców, a pracownicy nie – zaznacza Marek Lewandowski, rzecznik prasowy „Solidarności.

Strona społeczna w tej decyzji pokłada nadzieję na wzrost uzwiązkowienia polskich pracowników. A warto w tym miejscu przypomnieć, że wzmocnienie roli związków zawodowych pozytywnie wpływa na budowanie społeczeństwa obywatelskiego i przede wszystkim poprawia jakość rynku pracy. A w Polsce mamy co poprawiać w tej materii.

Poprawmy jakość wejścia w rynek pracy

Jesień to okres, w którym dużo czasu w dyskusji publicznej poświęcamy tematyce ludzi młodych. Zawsze wraz z wrześniowym pierwszym dzwonkiem i...

zobacz więcej

„Członkostwo w związkach zawodowych deklaruje obecnie zaledwie 6 proc. dorosłych Polaków, co stanowi 13 proc. ogółu badanych pracowników najemnych. W porównaniu z czerwcem 2017 roku tzw. uzwiązkowienie polskich pracowników najemnych nieznacznie wzrosło. Większość związkowców należy do związków zawodowych wchodzących w skład dużych organizacji” – czytamy w raporcie CBOS „Związki zawodowe w Polsce” z 2019 roku.

Wśród dużych central związkowych najwięcej respondentów przyznaje się do członkostwa w NSZZ „Solidarność”. Niestety uzwiązkowienie w Polsce jest dużo niższe niż tuż po transformacji ustrojowej. „Generalnie rzecz biorąc, od 2006 roku odsetek członków związków zawodowych wśród ogółu dorosłych Polaków utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Jest on jednocześnie niższy niż we wcześniejszym okresie, zwłaszcza na samym początku lat 90. Warto przypomnieć, iż w roku 1991 członkostwo w związku zawodowym deklarował niemal co piąty dorosły (19 proc.). W ciągu kilku kolejnych lat liczba ta zmniejszyła się prawie o połowę, a w XXI wieku odsetek osób należących do tego typu organizacji nie przekraczał 9 proc.” – informuje CBOS.

Zła sytuacja w sektorze prywatnym


Najgorszej sytuacja z uzwiązkowieniem wygląda w sektorze prywatnym. „Blisko trzy czwarte (74 proc.) pracujących, którzy deklarują przynależność do związków zawodowych, jest zatrudnione w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych (w tym także w jednoosobowych spółkach skarbu państwa), a tylko 18 proc. pracuje w firmach całkowicie prywatnych. Najczęściej związkowcy są zatrudnieni w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społeczno-politycznych (23 proc. pracujących związkowców), oświacie i nauce (20 proc.) lub przemyśle przetwórczym i usługach przemysłowych (12 proc.)” – wskazano. Niestety w Polsce wiedza o korzyściach wynikających z przynależności do związku zawodowego jest wciąż zbyt mała. Warto więc w tym miejscu podkreślić, że zakładowa organizacja związkowa reprezentuje nas w kwestiach zbiorowych: pracodawca musi z zakładową organizacją związkową konsultować regulamin pracy i wynagradzani, organizacja może podjąć się negocjowania układu zbiorowego pracy, a także reprezentuje pracowników w procesie zwolnień grupowych.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Równocześnie zakładowa organizacja związkowa reprezentuje nas w kwestiach indywidualnych: opiniuje wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony, opiniuje rozwiązanie umowy o prace w trybie natychmiastowym (na przykład w sytuacji, gdy pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze), reprezentuje pracownika, wobec którego pracodawca zastosował odpowiedzialność porządkową.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej