RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom połączy tematykę przeciwdziałania różnym uzależnieniom (fot. shutterstock/Tinnakorn jorruang)
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom połączy tematykę przeciwdziałania różnym uzależnieniom (fot. shutterstock/Tinnakorn jorruang)

Rada Ministrów przyjęła projekt, którego celem jest powołanie jednego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami – poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Wiadomo, w jakich uzależnieniach dominują kobiety, a w jakich mężczyźni

Ponad 74 proc. ogółu osób uzależnionych od zakupów stanowią w Polsce kobiety – tak wykazał projekt badawczy związany z uzależnieniami...

zobacz więcej

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom powstanie przez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany takie zakłada przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

„Obecnie KBPN i PARPA realizują podobny zakres zadań. To m.in. profilaktyka, problematyka leczenia uzależnień, edukacja publiczna oraz wspieranie samorządów w realizacji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Różnica pomiędzy KBSP i PARP nie dotyczy więc obszarów problemowych czy form oddziaływania społecznego, a jedynie podziału na substancje, których używanie generuje szkody i problemy społeczne” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu

Połączenie KBPN i PARPA w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pozwoli na skupienie działań w jednej instytucji, która połączy tematykę przeciwdziałania różnym uzależnieniom na wielu etapach działań (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie, rehabilitacja, działalność badawcza itp.).

Zobacz także: Lęk przed chorobą COVID-19 sprawia, że ludzie są bardziej narażeni na uzależnienia


Zmarł Jerzy Mellibruda, twórca Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jerzy Mellibruda, psycholog specjalizujący się problematyce uzależnień, twórca i wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów...

zobacz więcej

Utrzymana zostanie odrębność przepisów dotyczących zagadnień właściwych dla obu jednostek, np. związanych z reklamą napojów alkoholowych.

Powstanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ma pozwolić też na lepsze wykorzystanie zasobów związanych z edukacją społeczną czy z profilaktyką. Dotyczy to także lepszego dostępu do zróżnicowanych metod leczenia, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych oraz zgodnych z podejściami promowanymi m.in. przez Światową Organizację Zdrowia.

Dotychczasowa Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostanie zastąpiona Radą ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Będzie działała przy Prezesie Rady Ministrów jako organ koordynacyjno-doradczy w sprawach dotyczących uzależnień.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Zobacz także: Rośnie liczba Polek uzależnionych od alkoholu


Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej