RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

KE zatwierdziła mapę pomocy regionalnej w Polsce

Regiony, które będą się kwalifikowały, obejmują 92,9 proc. ludności Polski (fot. Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images)
Regiony, które będą się kwalifikowały, obejmują 92,9 proc. ludności Polski (fot. Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images)

Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. w ramach zmienionych wytycznych w sprawie tej pomocy.

Sebastian Kaleta: Z tego wynikają działania KE wobec Polski

Działania KE to są tylko intencje polityczne wynikające z tego, że Polska jest aktualnie największym państwem w UE, która prowadzi politykę zbieżną...

zobacz więcej

Zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, przyjęte przez Komisję 19 kwietnia 2021 r., wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów europejskich w zmniejszaniu dystansu pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia.

Wytyczne dają również państwom członkowskim większe możliwości wspierania regionów, które stoją w obliczu transformacji lub strukturalnych wyzwań, np. związanych z odpływem ludności, aby regiony te mogły w pełni przyczyniać się do transformacji ekologicznej i cyfrowej.

W zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej utrzymano jednocześnie silne zabezpieczenia, które uniemożliwiają państwom członkowskim wykorzystywanie środków publicznych do przenoszenia miejsc pracy z jednego państwa członkowskiego do innego. Ma to zasadnicze znaczenie dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku.

Mapa polskiej pomocy regionalnej przedstawia regiony Polski, kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz określa maksymalną intensywność pomocy w tych regionach. Intensywność pomocy, to maksymalna wysokość pomocy państwa, jaką można przyznać pojedynczemu beneficjentowi, wyrażona jako odsetek kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

Regiony, które będą się kwalifikowały do otrzymania regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie ze zmienionymi wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej, obejmują 92,9 proc. ludności Polski.

KE skarży Polskę do TSUE. Czarnecki dla tvp.info: Pretekst, by uderzyć w nasz kraj

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z „podważeniem...

zobacz więcej

14 regionów (woj.: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie i pomorskie oraz region mazowiecki regionalny) zalicza się do regionów UE będących w najbardziej niekorzystnym położeniu – PKB na mieszkańca wynosi w nich poniżej 75 proc. średniej UE.

Maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw wynosi w nich od 30 do 50 proc., w zależności od wysokości PKB na mieszkańca w danym obszarze.

Komisja zatwierdziła również zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy do 50 proc. dla podregionu siedleckiego (stanowiącego część regionu mazowieckiego regionalnego, w którym maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 proc.) ze względu na stosunkowo duży spadek liczby ludności w tym podregionie w ciągu ostatniej dekady.

Maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw w woj. wielkopolskim i dolnośląskim będzie wynosić od 15 proc. do 25 proc. Wszystkie 26 gmin regionów warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego kwalifikuje się do objęcia pomocą w graniach 25 proc. do 35 proc.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
We wszystkich powyższych obszarach maksymalna intensywność pomocy może zostać zwiększona o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji dokonywanych przez średnie przedsiębiorstwa oraz o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji dokonywanych przez małe przedsiębiorstwa, o ile są to inwestycje o kosztach kwalifikowalnych do 50 mln euro.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej